Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Son yıllarda, psikedeliklerin depresyon da dahil olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunlarını tedavi etme potansiyeline olan ilgi giderek artmaktadır. Psychedelics, halüsinasyonlar, ruh hali ve algıda değişiklikler ve değişmiş bilinç durumları üretebilen bir ilaç sınıfıdır. Birçok ülkede onlarca yıldır yasadışı olmalarına rağmen, önemli bir terapötik potansiyele sahip olabileceklerini gösteren araştırmalar giderek artmaktadır.

En umut verici araştırma alanlarından biri, psikedeliklerin depresyon tedavisinde kullanılmasıdır. Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın ve ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Kalıcı üzüntü, umutsuzluk ve değersizlik duyguları ile karakterizedir. Depresyon sosyal izolasyon, iş kaybı ve hatta intihar da dahil olmak üzere bir dizi soruna yol açabilir.

SSRI’lar ve SNRI’lar gibi geleneksel antidepresanlar depresyondaki bazı insanlar için etkilidir, ancak herkes için işe yaramazlar. Ayrıca cinsel işlev bozukluğu, kilo alma ve uykusuzluk gibi bir dizi yan etkileri de olabilir.

Psychedelics ise depresyon için yeni ve daha etkili bir tedavi seçeneği sunabilir. Bir dizi küçük klinik çalışmada, psychedelics’in depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin, Nature Medicine dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada, sihirli mantarların aktif bileşeni olan psilosibinin, diğer tedavilere yanıt vermeyen kişilerde depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.

Çalışma, psilosibinin sadece bir dozdan sonra depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğunu buldu. Çalışmaya katılanlar ayrıca yaşam kalitelerinde ve esenlik duygularında iyileşmeler olduğunu bildirmişlerdir.

Bu bulgular umut vericidir, ancak psikedeliklerin depresyon tedavisindeki etkinliğini ve güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, bu çalışmaların sonuçları, psikedeliklerin depresyon hastaları için yeni ve daha etkili bir tedavi seçeneği sunabileceğini düşündürmektedir.

Psychedelics Nasıl Çalışır?

Psychedelics’in depresyonu tedavi etmek için nasıl çalıştığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bir dizi teori vardır. Teorilerden biri, psychedelics’in farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı artırarak çalışabileceğidir. Bu da depresyonla ilişkilendirilen olumsuz düşünce kalıplarının yıkılmasına yardımcı olabilir.

Bir diğer teori ise psychedelics’in nöroplastisite seviyelerini artırarak işe yarayabileceğidir. Nöroplastisite beynin değişme ve uyum sağlama yeteneğidir. Bu, beynin yeni bağlantılar kurmasına ve kendini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Güvenlik Endişeleri

Psychedelics depresyon için yeni ve etkili bir tedavi seçeneği sunabilirken, bazı güvenlik endişeleri de vardır. Endişelerden biri, psychedeliclerin halüsinasyonlara neden olabilmesidir. Ancak bu halüsinasyonlar genellikle hafif ve kısa sürelidir.

Bir diğer endişe de psikedeliklerin psikoz riski taşıyan kişilerde psikotik atakları tetikleyebilmesidir. Ancak bu risk çok düşüktür.

Genel olarak, psychedeliclerin depresyon tedavisindeki potansiyel faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır. Psychedelics’in depresyon için etkinliğini ve güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçları çok umut vericidir.

Kaynak:

Psychedelics promote neuroplasticity through the activation of intracellular 5-HT2A receptors. Vargas MV, Dunlap LE, Dong C, Carter SJ, Tombari RJ, Jami SA, Cameron LP, Patel SD, Hennessey JJ, Saeger HN, McCorvy JD, Gray JA, Tian L, Olson DE. Science. 2023 Feb 17;379(6633):700-706. doi: 10.1126/science.adf0435. Epub 2023 Feb 16. PMID: 36795823.

Facebook Yorumları