Depolarization

ingilizcede ; depolarization kelimesinden gelmektedir, boşaltma deşarj olma manalarındadır. tıpta anlamı, biyolojik hücre zarları arasındaki yük farkından dolayı oluşabilecek bozulmadır. tersi polarisation dur.
işleyiş:
biyolojik hücre zarları arası her zaman polarizedir.bu polarizasyona aynı zamanda hücre zarı potansiyeli de denir.hücre zarı potansiyeli hücre zarları arasındaki iyon derişimi farkından dolayı oluşur.

elektirikli yapıdaki hücreler(örneğin nöronlar) aksiyon potansiyelinin oluşması sırasında depolorize olurlar.hücre zarı potansiyeli, hücre zarındaki farklı iyon kanalların açılmasından dolayı zayıflar. iyon kanallarının açılmasından dolayı ,iyonlar dağılırlar. bundan dolayı da hücre zarı potansiyeli gittikçe azalır.

iyonlar yerlerini değiştirip, hücre zarı potansiyeli ni sıfırlayıp, iyon dengesini zıt duruma düşer. yani bir sinir hücresinde dışarıda + iyonlar daha fazla, içeride de – iyonlar daha fazlayken, uyarıldığında – iyonlar dışarıda , + iyonlar içeride fazlalaşır bu olaya depolarizasyon denir.bu işlem sırasında hücre bol miktarda o2 harcar, atp kullanır. sonuçta co2 ve ısı oluşur. impuls iletimi tamamlanınca nöron tekrar eski durumuna gelir. buna da repolarizasyon denir.
depolarizasyon durumundaki sinir hücresi ikinci bir uyartıya cevap veremez, repolarize olması gerekir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.