Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Dabi +‎ -gatran (Trombin engelleyici son ek)

 • Antikoagülasyon bir ilaçtır.
 • Pradaxa Avusturalya, Kanada, Avrupada ve USA, Prazaxa ise Japonyada kullanılan diğer adlarıdır.

Dabigatran oral bir antikoagülan ilaçtır, yani kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır. Doğrudan bir trombin inhibitörüdür ve yaygın olarak Pradaxa ticari adı altında pazarlanmaktadır.

Kimyasal

Eylem Mekanizması

Bir ön ilaç olan dabigatran eteksilat, aktif formu olan dabigatrana metabolize edilir. Dabigatran, pıhtılaşma kaskadında önemli bir protein olan trombini doğrudan inhibe ederek kan pıhtılarının oluşumunu engeller.

Endikasyonlar

 • İnme Önleme: Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme ve sistemik emboli riskini azaltmak için dabigatran kullanılır.
 • Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli: Daha önce 5-5 yıldır parenteral antikoagülan tedavisi görmüş hastalarda derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE)’nin tedavisi ve tekrarlama riskini azaltmak için kullanılır. 10 gün.
 • Ameliyat Sonrası: Bazı bölgelerde dabigatran, total kalça veya diz protezi gibi ortopedik ameliyatlar geçirmiş hastalarda venöz tromboembolik olayların önlenmesi için onaylanmıştır.

Dozaj

Doz, endikasyona ve böbrek fonksiyonu gibi spesifik hasta faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Hastalar, uygun dozla ilgili doktor reçetesine ve tavsiyelerine kesinlikle uymalıdır.

Kontrendikasyonlar

 • Aktif kanama: Klinik olarak anlamlı aktif kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Mekanik protez kalp kapakları: Artan tromboembolik ve kanama komplikasyon oranları nedeniyle mekanik protez kalp kapağı olan hastalarda kullanımına ilişkin endişeler olmuştur.

Yan Etkiler

 • Kanama: Ciddi ve nadiren ölümcül olabilen en önemli yan etki.
 • Gastrointestinal semptomlar: Hazımsızlık, mide ağrısı, mide bulantısı, mide ekşimesi ve şişkinlik dahil.
 • Spinal/epidural hematom riski aynı anda nöraksiyal (spinal/epidural) anestezi veya spinal ponksiyon ile tedavi edilen hastalarda.

Ters Aracı

 • Idarucizumab (Praxbind olarak pazarlanmaktadır), dabigatran için FDA onaylı bir geri döndürme ajanıdır. Dabigatranın antikoagülan etkilerini tersine çevirmek gerektiğinde, örneğin acil ameliyattan önce veya hayatı tehdit eden veya kontrol edilemeyen kanama durumlarında acil durumlarda kullanılabilir.

Warfarin ile Karşılaştırma

Dabigatranın varfarin gibi geleneksel antikoagülanlara göre en büyük avantajlarından biri, etkinliğini izlemek için düzenli kan testi gerektirmemesidir. Bununla birlikte, dabigatran esas olarak böbrekler tarafından atıldığı için böbrek fonksiyonunun farkında olmak çok önemlidir.

Kaynak:

 1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139‐1151.
 2. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost. 2007;5(11):2178‐2185.
 3. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, et al. Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;368(8):709‐718.
 4. Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med. 2015;373(6):511‐520.
 5. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285‐295.
 6. FDA Drug Safety Communication. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability. This would have the latest safety communications regarding dabigatran and other drugs.
 7. European Medicines Agency. Dabigatran Assessment Report. The EMA provides detailed assessment reports for approved medications in the European Union.
 8. Product Monograph or Information Leaflet: The manufacturer of dabigatran, Boehringer Ingelheim, would have a product monograph or leaflet available that gives detailed information about the drug, its pharmacology, indications, side effects, and clinical trial data.
Facebook Yorumları