Sinonim: cuniform,

Latincede cuneus (takoz) + fōrma kelimelerinden türemiştir. Anlamları;

  • Kama şekline sahip olan, takoz şeklinde; özellikle ucu sivrileşerek biter.
  • Çivi yazısı.

 

%d