Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Bir bireyin aynı çiftleşme partneri ile değişmeden tekrar tekrar çiftleştiğinde ortaya çıkan artan yorgunluktur.

“Coolidge Etkisi” terimi, bir türdeki erkeklerin yeni alıcı cinsel partnerlerle tanıştırıldığında yenilenmiş cinsel ilgi sergilemesi olgusunu ifade eder. Adını eski ABD Başkanı Calvin Coolidge ile ilgili eğlenceli bir hikayeden alan bu terim, ilk kez 1958 yılında davranışsal endokrinolog Frank A. Beach tarafından önerildi. Coolidge Etkisi, psikoloji, hayvan davranışları ve endokrinoloji gibi çeşitli alanlarda araştırma konusu olmuştur.

Bir Başkanla Bir Anekdot

Coolidge Etkisi kavramı, adını ABD Başkanı Calvin Coolidge‘den (1872–1933) almıştır. Anekdota göre, Başkan Coolidge ve eşi Grace Coolidge, kendilerine ayrı ayrı gezdirilen örnek bir çiftliği ziyaret etti. Gezi sırasında kümeste sadece bir adet horozun bulunduğu ve bu horozun günde onlarca kez çiftleştiği gözlendi.

Bayan Coolidge’in, muhtemelen horozun erkekliğine dair bir ipucu ima ederek, “Bunu kocama da söyle” yorumunu yaptığı bildirildi. Daha sonra Başkan, eşinin yorumunu ve horozun başarısını öğrendiğinde, “Her seferinde aynı tavuk mu?” diye sordu. Horozun her seferinde farklı tavuklarla çiftleştiği öğrenildiğinde Başkan Coolidge, “Bunu eşime de söyle” yanıtını verdi.

Davranışsal Endokrinoloji

Terimi ilk kez ortaya atan Frank A. Beach, davranışsal endokrinoloji alanına önemli katkılarda bulunmuştur. Coolidge Etkisi, çiftleşme davranışı, cinsel motivasyon ve bu davranışların altında yatan endokrinolojik süreçler üzerindeki etkileri nedeniyle incelenmiştir. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, cinsel partnerlerdeki yeniliğin çiftleşme modellerini önemli ölçüde etkileyebileceğini ve hormonal ve psikolojik faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor.

Coolidge Etkisini anlama yolculuğu 1956’da çığır açan deneylerle başladı. Bu deneyler, erkek farelerin aynı dişiyle defalarca çiftleştiklerinde bastırılmış cinsel iştah sergilediklerini ortaya çıkardı. Tersine, yeni dişi fareler piyasaya sürüldüğünde, erkeklerde sürekli ve hatta artan cinsel aktivite görüldü.

Plaj ve Ürdün Deneyleri

Beach ve Jordan tarafından yürütülen deneyler sayesinde bu olguya ilişkin daha ayrıntılı bir anlayış elde edildi. Bu testlerde erkek bir fare, dört ila beş dişinin bulunduğu bir kafese yerleştirildi. Erkek farenin bitkinlik noktasına ulaşana kadar tüm dişilerle çiftleştiği gözlendi. Şaşırtıcı bir şekilde, kafese yeni bir dişi getirildiğinde, erkek fare daha önceki yorgunluğuna rağmen yenilenmiş bir cinsel aktivite sergiledi.

Nörolojik Mekanizmalar: Dopaminin Rolü

Daha sonraki araştırmalar bu davranış için nörokimyasal açıklamalara işaret etti ve dopamin seviyelerindeki artışın altını çizdi. Dopaminin limbik sistem ve akümbens çekirdeği üzerindeki etkileri, bu yenilenen cinsel ilgide çok önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Erkek Kemirgenlerin Ötesinde: Diğer Türlere ve Cinsiyetlere Yayılım

Başlangıçta erkek kemirgenlerde gözlemlenmiş olsa da sonraki deneyler Coolidge Etkisinin bu spesifik kategoriyle sınırlı olmadığını göstermiştir. Kahverengi sıçanlar ve hamsterler üzerinde yapılan çalışmalar benzer desenler göstermiştir. İlginç bir şekilde, bu fenomenin daha az belirgin olduğu ancak dişi hamsterlarda hala mevcut olduğu görüldü.

İnsan Uygulamaları

Araştırmalar Coolidge Etkisinin hayvanlar alemi ile sınırlı olmayabileceğini göstermiştir. İnsanlarda da yeni bir cinsel partnerin tanıtılması ile ejakülatın kalitesi arasında benzer bir ilişki bulundu. Araştırmalar, pornografik materyallerdeki yeni aktörlere maruz kalan erkeklerin önceki deneyimlere kıyasla daha hızlı, daha dolgun ve daha kaliteli boşalmaya sahip olduğunu gösterdi.

Kaynak:

  1. Beach, F. A. (1958). Coital behavior in dogs: II. Effects of gonadal hormones. The American Journal of Physiology, 193(1), 161-168.
  2. Dewsbury, D. A. (1981). Effects of novelty on copulatory behavior: The Coolidge effect and related phenomena. Psychological Bulletin, 89(3), 464-482.
  3. Beach, F. A., & Jordan, L. (1956). Sexual Exhaustion and Recovery in the Male Rat. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 8(3), 121-133.
  4. Hull, E. M., Muschamp, J. W., & Sato, S. (2004). Dopamine and serotonin: influences on male sexual behavior. Physiology & behavior, 83(2), 291-307.
  5. Pfaus, J. G., Kippin, T. E., & Centeno, S. (2001). Conditioning and sexual behavior: a review. Hormones and behavior, 40(2), 291-321.
  6. Prause, N., & Pfaus, J. (2015). Viewing sexual stimuli associated with greater sexual responsiveness, not erectile dysfunction. Sexual medicine, 3(2), 90-98.
Facebook Yorumları