Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Konjenitus.

1796’dan itibaren ‘doğuştan var olan’, Latincedeki congenitus ‘birlikte doğmuş veya üretilmiş’ den türediği düşünülmektedir. Bu isim ise, asimile edilmiş comgenitus (gignere’nin geçmiş halde çekimidir, “neden, sebep olmak”. Bu mantık eskiden congenial‘dan gelmekteydi (bu anlamla 1660’larda kullanıldığı kanıtlanmıştır). Anlamı;

Anadan doğma, doğuştan.

St Luke Healing the Dropsical Child, Giovanni Lanfranco, 1620.

Konjenital (veya Congenital); doğumla birlikte gelene ait olmak, doğumla aktarılan anlamlarına gelir. (Bkz; Konjenit-al)

Facebook Yorumları