Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latince com- + pleō (“dolduruyorum, yerine getiriyorum”)—>compleō (“dolduruyorum, tamamlıyorum”) , “complere” (tüm parçalara veya unsurlara sahip; hiçbir şeyi eksik olmayan) fiiline dayandırılabilir. Complere aynı zamanda İngilizce “complete” kelimesinin de kaynağıdır. Uyum, karşı tarafa karşı uysal olmayı, itaatkâr olmayı ve talepleri tam olarak karşılamayı içerir. İngilizcedeki compliance kelimesinden dilimize geçmiştir.

Hastanın, uygulanan terapide işbirliği göstermesidir.
Fizyolojide bir vücut yapısının genişleme miktarına ölçüttür.

Bağlılık ve uyumluluk arasındaki fark nedir?

Uyum, hastanın doktordan gelen talimatlar listesini takip ettiği pasif bir davranıştır.” “Bağlılık daha olumlu, proaktif bir davranıştır ve reçete edilen bir korseyi takmak gibi günlük bir rejimi takip etmesi gereken hasta tarafından bir yaşam tarzı değişikliği ile sonuçlanır.

Hasta uyumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Bu potansiyel engeller listesi şunları içermektedir:

  • Yaş, etnik köken, cinsiyet, eğitim, evlilik durumu gibi demografik faktörler.
  • Psikososyal faktörler: inançlar, motivasyon, tutum.
  • Hasta-reçete yazan ilişkisi.
  • Sağlık okuryazarlığı.
  • Hasta bilgisi.
  • Fiziksel zorluklar.
  • Tütün veya alkol alımı.
  • Unutkanlık.

Hasta uyumunu nasıl kontrol edersiniz?

Dolaylı yöntemler arasında hasta anketleri, hastanın kendi raporları, hap sayımları, reçete yenileme oranları, hastanın klinik yanıtının değerlendirilmesi, elektronik ilaç monitörleri, fizyolojik belirteçlerin ölçümü ve hasta günlükleri yer alır.

Facebook Yorumları