Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Collum costae veya costal neck, kaburganın dorsal ucunda yer alan ve caput costae’ye (kaburga başı) hemen lateralden bitişik olan düz kemiksi alandır.

Anatomi

Collum costae yaklaşık 2-3 cm uzunluğundadır ve ilgili torasik vertebranın transvers prosesinin doğrudan ventralinde yer alır. Kemiğin ön yüzeyi pürüzsüzdür, arka yüzeyi ise bağlar için bir bağlantı görevi görür ve delikli görünür. Burada, kostal başa geçiş bölgesinde, üst kaburgalarda alt kaburgalara göre daha belirgin olan kostal tüberozite bulunur. Kaburga-vertebral eklemin bir parçası olan articulatio costotransversaria ile ilgili küçük bir eklem yüzeyine sahiptir.

Collum costae’nin üst sınırında, ligamentum costotransversarium superius’un bağlandığı crista colli costae adında kemikli bir çıkıntı bulunur. Alt kenar yuvarlatılmıştır.

Facebook Yorumları