Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Anaerobik, hareketsiz, kapsüllü, spor oluşturan, gram pozitif çubuk şeklinde bakterilerdir.(Bkz; Clostridium) (Bkz; perfringens)
 • Gazlı gangrenin en önemli nedenidir ve aynı zamanda potansiyel bir gıda zehirlenmesi nedenidir.

Yayılım

Clostridium perfringens, insan ve hayvanların bağırsak florasında sıklıkla bulunan yaygın bir mikroptur. Patojenin sporları toprakta veya çökeltilerde hayatta kalabilir ve bu nedenle vahşi doğada yaygındır.

Patogenez:

 • Clostridium perfringens, diğer şeylerin yanı sıra miyositlere zarar veren, zarı yok eden toksinler üretir. Büyük, kontamine ve / veya yetersiz perfüze yaralar gaz gangrenine yatkındır.
 • Clostridium perfringens bağırsak enfeksiyonlarına daha az karışır. Bazı suşlar tarafından üretilen enterotoksinler bağırsak duvarına zarar verir.
 • Toksin ve enzimleri;
 1. nekrozlaştıran letal toksinler(α-, β-, ε-, ι-Toksin)
 2. Hemolizin
 3. Kollagenaz
 4. Proteinaz
 5. DNAaz
 6. Hyaluronidaz
 7. Enterotoksin

Hastalık belirtileri:

 1. Lokal irinli iltihap(atoksik)
 2. Anaerob Selülit (Enfeksiyon kas fasyasına kadar sınırlıdır, atoksik, doku nekrozu yoktur.)
 3. Gazlı kangren/gaz ödemi(Toksinemi, agresif myonekroz)
 4. Bağırsak kangreni(nekrozlaşmış enteritis; tip C, β-Toksin)
 5. Gıda zehirlenmesi(Tip A, enterotoksin)
Facebook Yorumları