Tahmini okuma süresi: 2 dakika

 Eğik kordon. (Bkz; Chorda) (Bkz; obliqua)

Notokord, articulatio cubiti’nin distalinde bir bant yapısıdır (ligament).

Eğik kordon, ön kolda bulunan ve radius ve ulna kemikleri arasındaki eklem olan radioulnar eklemin önemli bir bileşeni olan ligamentöz bir yapıdır. Radioulnar eklem ön kolun dönmesini sağlar ve kapı kolunu çevirmek veya tornavida çevirmek gibi birçok günlük aktivite için gereklidir.

Eğik kordon, ulnanın lateral tarafından radius kemiğine, radyal tüberositenin hemen altına uzanan kısa, kalın bir bağdır. Eklem boşluğu boyunca çapraz olarak ilerlediği için eğik yöneliminden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Eğik kordon bazen “radius bağı” olarak da adlandırılır.

Eğik kordonun ana işlevi radioulnar ekleme stabilite sağlamak ve radius kemiğinin aşırı rotasyonunu önlemektir. Ön kol pronasyondayken (avuç içi aşağı bakarken), oblik kord radius kemiğini uygun pozisyonda tutmaya yardımcı olarak çok fazla öne veya arkaya kaymasını önler.

Eğik kord yaralanmaları travma veya tekrarlayan stres sonucu meydana gelebilir ve radioulnar eklemde instabilite veya çıkığa yol açabilir. Eğik kord yaralanmalarının tedavisi dinlenme, hareketsizleştirme ve fizik tedaviyi içerebilir ve ciddi vakalarda bağın onarılması veya yeniden yapılandırılması için ameliyat gerekebilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Notokord, ulnadan radyal tüberositenin biraz altında, distal-lateral yönde uzanır. Lifleri, interosseöz membranınkilerin tersi yöndedir. Ulna ve radius arasındaki supinasyon hareketini sınırlar.

Notokord distalinde aşağıdaki yapıların geçişi için bir boşluk vardır:

  • Arteria interossea posterior
  • Vena interossea posterior
  • Nervus interosseus posterior

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları