Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Çekmece testi, diz eklemindeki çapraz bağları veya üst ayak bileği bağlarını değerlendirmek için yapılan fonksiyonel bir testtir.

Çekmece testinin kökeni büyük ölçüde belirsizdir. Paessler ve Michel, 1879’da çapraz bağ yırtığı sonucu ‘dizdeki anormal hareketliliği’ ilk kez tanımlayan Paul Ferdinand Segond’a göre adlandırır

Diz eklemine uygulama

Pasif çekmece testi 90° fleksiyonda gerçekleştirilir. Muayene, dizler 90° fleksiyonda, hastanın ayak tabanları muayene eden kişinin uyluğu tarafından sabitlenen kanepede düz olacak şekilde gerçekleştirilir. Tibianın başı iki elle tutulur ve fleksör kasları gevşemiş haldeyken ventral olarak çekilir (‘ön çekmece testi’) veya arkaya doğru itilir (‘arka çekmece testi’).

Ek olarak, lateral veya medial kapsüler bağ aparatını değerlendirmek için pasif çekmece testi iç veya dış rotasyonda gerçekleştirilebilir. Pivot kaydırma işareti, izole veya kombine ön çapraz bağ yetmezliği için patognomoniktir.

Yorumlama

Tibianın anormal anterior yer değiştirmesi, ön çapraz bağ lezyonunu gösterir (‘ön çekmece fenomeni’)
Tibianın anormal dorsal hareketliliği, arka çapraz bağ lezyonunu gösterir (‘arka çekmece fenomeni’)

Çekmece testi, Lachman testinden daha az spesifiktir. Yanlış yorumlamayı ortadan kaldırmak için ayrıca ‘Yerçekimi işareti’ni kontrol etmeniz önerilir. Tanı genellikle manyetik rezonans görüntüleme veya artroskopi yardımı ile doğrulanır.

Ayak bileğine uygulama

Test hasta sırtüstü pozisyondayken yapılır. Muayene eden kişi bir eliyle topuğu sabitler ve diğer eliyle kaval kemiğine önden bastırır. Ayak, kaval kemiğine karşı açıkça öne doğru hareket ettirilebiliyorsa test pozitiftir. Sonuç karşı tarafla karşılaştırılmalıdır.

Facebook Yorumları