Sistoskopi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cystoscopy, Zystoskopie. Üretra’dan idrar kesesine kadar ışıklı bir kamera yardımıyla yapılan görüntüleme işlemidir. ( Bkz; Sist-o-skop–i)

Sistografi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cystography, Zystographie. İdrar torbasının röntgenin çekilmesi işlemidir. (Bkz; Sist-o-graf–i )

Üreter ajenezi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: üreter agenezi, ureter agenesis, ureter agenesie. Embriyonal gelişim sürecinde yaşanan aksaklıktan dolayı idrar borusunun oluşmamasıdır. İki tipi vardır: Unilateral üreter

Megaüreter

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Megaloüreter, megaureter, megaloureter. İdrar borusunun büyümesidir. (Bkz; Mega–üreter )

ileal yeni mesane

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ileal neobladder, ileumneoblase. İleumdan yeni bir mesane yapılmasıdır. (Bkz; ile–al ) (Bkz; neo ) (Bkz; mesane) 

Üreterosigmoidostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Ureterosigmoideostomy, Ureterosigmoidostomy, Ureterosigmoideostomie. İdrar borusunun sigmoid kolona yerleştirilmesidir. (Bkz; Üreter-o-sigmoid-o-stom–i )

Üreterokutaneostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ureterocutaneostomy, ureterokutanostomie. İdrar borusu ile deri arasında bağlantı kurulması operasyonudur. (Bkz; Üreter-o-kutane-o-stom–i )

Üreteroplasti

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Ureteroplasty, Ureterplastik İdrar borusunun yeniden biçimlendirilmesidir. (Bkz; Üreter-o-plast–i )

Üreteroüreterostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ureteroureterostomy, ureteroureterostomie. İki idrar borusunun birbirine bağlanmasıdır. (Bkz; Üreter-o-üreter-o-stom–i )

Üreter stenozu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Ureter stenosis, Ureter stenose. İdrar borusunun darlığı. (Bkz; Üreter) (Bkz; stenoz)