Lenfogranuloma Venereum

Sinonim: Lymphogranuloma venereum (LGV), Climatic bubo, Durand–Nicolas–Favre disease, Poradenitis inguinale, ve Strumous bubo. Klamidya Trakomatis‘in sebep olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Hastalık ilkin lenfatik yolla yayılıp,

Pelviskopi

Sinonim: Pelviscopy, Pelviskopie. Leğen kemiği boşluğunun endoskopik kamera ile incelenmesidir. (Bkz; Pelvi–skop–i)

Pelviperitonit

Sinonim: Pelvik peritonit, Pelvic peritonitis, Pelveoperitonitis. Leğen kemiği sınırları içinde karın zarının iltihaplanmasıdır. (Bkz; Pelvi–periton–it)

Histerosistosel

Sinonim: Hysterocystocele, Hysterozystozele. İdrar kesesi ve rahimde oluşan fıtık. (Bkz; Hister-o-sist-o-sel)

Üretra

Sinonim: urethra, uréthra, urethr-, urethro-, Harnröhre. Antik Yunancadaki οὐρέω ‎(ouréō, “su dökmek”) kelimesinden türeyen οὐρήθρα ‎(ourḗthra, “idrar için geçit”) kelimesinden türemiştir. Latincedeki

Vezikoüreteral reflü (VUR)

Sinonim: vesicoureteral reflux, vesikoureteraler reflux. İdrarın idrar torbasından üretere geri akmasıdır. (Bkz; Vezik-o-üreter–al  ) (Bkz; reflü )

Sistektomi

Sinonim: Cystectomy, Zystektomie. İdrar kesesinin vücuttan cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır. (Bkz; Sist–ektomi )

Sistotomi

Sinonim: Cystotomy, zystotomie. İdrar kesesinin cerrahi müdahale ile kesilip açılmasıdır. (Bkz; Sist-o-tom–i )

Sistosel

Sinonim: cystocele, zystozele. İdrar torbası ve vajina arasındaki destek dokuların zayıflaması sonucu, mesanenin vajinaya doğru fıtıklaşmasıdır. (Sist-o-sel)  

Sistoskopi

Sinonim: Cystoscopy, Zystoskopie. Üretra’dan idrar kesesine kadar ışıklı bir kamera yardımıyla yapılan görüntüleme işlemidir. ( Bkz; Sist-o-skop–i)