İskorbüt

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Scurvy, Skorbut. Eski Norse dilindeki uzun deniz yolculuklarında”ekşi süt içmek (skyr)’den dolayı diş etinin şişmesi( bjugr); bileşmesiyle oluşan skyrbjugr,

Miyalji

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Myalgia, Myalgie. Kas ağrısıdır. (Bkz; Miy–alj–i)

Aktin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Actin. Antik Yunancadaki ἀκτῑ́ς  (aktī́s)’den türemiştir.  Ökaryot hücrelerde bulunan bir yapı proteinidir.

Pepsin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Eski Yunancadaki πέψις pepsis, „sindirim”dan türemiştir. Mide öz suyunda bulunan proteolitik bir enzimdir. Proteinleri daha küçük yapılara ayrılmasını sağlar.

Pomat

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Fransızcadaki pommade veya İtalyancadaki pomata‘dan türemiştir. Bu kelimelerin kökü olan eski bir gelenek olan, merhemleri kokulandırmak için elma suyundan yararlanılmasından

Sibernetik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cybernetic, Kybernetik. Antik Yunancadaki κυβερνάω (kubernáō, “sürmek, idare etmek, yönetmek”)’ dan sırasıyla türeyen κυβέρνησις (kubérnēsis, “yönetiyor, yol gösteriyor, kılavuzluk ediyor”), κυβερνισμός (kubernismós),  κυβερνητική τέχνη (kubernētikḗ

Pellegra

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Pellagra. Vitamin B3(Niacin) eksikliğinden kaynaklanan deride lezyonlar ve mental kusurlar ile karakterize edilen hastalıktır. (Bkz; Pell-agra) (-agra italyanca bir

pellis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ana Hint-Avrupadaki *pel- (“to cover, wrap; skin, hide; cloth”)’den türeyen Latincedeki bu ismin anlamları: Post, deri, hayvan derisi, (mikoloji) Sporokarb’ın dış

Meselson-Stahl deneyi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika DNA ikileşmesinin yarı korumalı olduğu hipotezini destekleyen, Matthew Meselson ve Franklin Stahl tarafından yapılmış bir deneydi.

Pin-

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki πῑ́νειν (pī́nein, “içmek”)’dan türemiştir.