Madde

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Arapça; mādda ͭ مادّة [#mdd mr.] (hammadde, materyel. Orta Farsçada; mādag مدّ (ahşap hammaddesi, tomruk.]’den dilimize geçmiştir. Latincede ise matteria (mater (anne)’den türemiştir.) Sinonim:

Marihuana

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Düzgün bir ismin; María Juana (“Mary Jane”) gibi, söylenerek zaman ve yer içinde değiştiği düşünülüyor. Meksikalılar Marihuana, İngilizcede ise; Marijuana denilmiştir.

Kanvas

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Antşk Yunancadaki κάνναβις (kánnabis) Latincedeki Latin cannabis‘den türeyen eski Fransızcadaki  canevas (chanevas, chenevas)’dan dilimize geçmiştir. Bir isim olarak anlamları; Kenevirden yapılan elbise, gömlek,

Psikotrop madde

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: psikoaktif madde. İnsan psikolojisini aracısız etkileyen madde grubudur. 1)Kullanım 1.1.Ağrı kesici 1.2.Psikiyatrik tedavi ilaçları 1.3.Eğlence için kullanılan ilaçlar Ecstasy (NMDA/

Demans

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika de- “uzak” + mens (masdar mentis) “mantık”‘dan türeyen Latincedeki dementia kelimesinden dilimize geçmiştir. (Bkz; de-mans) Kronik bir organ sendromu olarak ele alınır.

Spontan jenerasyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Canlıların başlangıçta cansız maddeden türediği görüşü; kendiliğinden türeme.

Omnivor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincedeki omni– (hepsi) +‎ -vorous‘un bileşiminden türeyen omnivorous‘dan türemiştir. Anlamları; Ne etçil ne de otçul olan diyet, (Mecazi) farklı konulara ilgisi olmak,

epicene

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Antik Yunancadaki ἐπι- (epi-, ‘üstünde’) + κοινός (koinós, “ortak; genel, halk”)’nin bileşiminden oluşan  ἐπίκοινος (epíkoinos, “birçok insan için ortak olan şeyler”), Latincede epicoenon (“eril veya dişil özelliği olan isim”)

Kemik

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Eski Türkçedeki kemür– kırtlatmak, kıtırdatmak fillerinin fillimsi halidir. 2. Şekilleri 2.1. Uzun kemikler 2.2. Kısa kemikler 2.3. Düz kemikler; Kasların daha

Sölom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Coelom. Yunancadaki κοῖλος koilos „boşluk”tan türeyen κοίλωμα koiloma „derinleşme“, „boşluk alanı”den türemiştir. Çok hücreli hayvanların vücut boşluğu için kullanılır, genelde sindirim yolu