Zirkonyum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Arapçadaki زَرْقُون‎ (zarqūn; altın benzeri)’den sırasıyla türeyen Fransızcadaki zircon, Almancadaki zirkon‘dan dilimize geçmiştir.

Gluten

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki glūten (“yapışkan”)’den türeyen Fransızcadaki gluten‘den dilimize geçmiştir. Bir proteindir.

Agrizofobi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Yabani hayvanlardan korkmayı ifade eder. (Bkz; Agrizo-fobi)

Aft

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἄφθα (áphtha, “ağız ülseri”)’dan türemiştir. Anlamları; Kandidiyaz, ağız iltihabı, Bir ağız ülseri, (Veteriner) Ayak-ağız hastalığı Aftöz; Aft ile ilgili olan.

Miyofibril

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: myofibril, Myofibrille. Kas dokuda bulunan ve kas dokunun en önemli özelliği olan kasıp gevşemeyi sağlayan protein iplikçiklerdir. (Bkz; Miy-o-fibr–il)

Botanik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Botanic, botany Antik Yunancadaki βοτάνη (botánē, “bitki, otlamak”)’dan türeyen βοτανικός (botanikós)’dan Türeyen Latincedeki botanicus, Fransızcadaki botanique‘dan dilimize geçmiştir. Bitkileri inceleyen  bilim dalıdır.

Onikokriptoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: onychocryptosis, Unguis incarnatus,  ingrown nail. Halk arasında tırnak batması olarak tarif edilen durumdur. Tırnağın tırnak yatağında içe doğru büyümesini

Koful

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Vacuole. Latincedeki vacuus (“boş”)’un küçültme eki alan biçimi vacuola‘ya, Fransızcada vacuole denir. Su gibi anorganik ve organik molekülleri içeren etrafı

Lipaz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Lipase. Gliserin ve yağ asitleri gibi nötral yağlardaki ester bağlarını parçalayan enzimdir. Suda çözünür.

İskelet sistemi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ana Hint-Avrupa’daki *(s)kelh₁- (“kavurmak, solmak”)’dan türeyen Eski Yunancadaki σκέλλω(skéllō, “kuru, kurumak, kurutmak, kavrulmak”), σκελετός (skeletós, “kurumak, solmak, kurumuş gövde, kavrulmuş, mumya”), Latincedeki sceleton kelimesinden türemiştir.