hudro

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Hidro-, Hidr-, Hydro-, Hydr-. Eski Yunancadaki ὑδρο- ‎(hudro-) kelimesi, aynı dildeki ὕδωρ ‎(húdōr, “su”) kelimesinden türemiştir. Anlamları: Su (Kimya) hidrojen (Mineroloji)

di-

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Antik Yunancadaki δίς ‎(dís, “iki kez”)’dan türemiştir. Anlamları; iki rakamıdır.”2″ İki katı, iki kere (Nadiren) dis- ekinin kısaltılması olarak kullanılır. Arasında.

superior

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: superiyor, superiour. Latincedeki super (“üzerine, üstüne”) kelimesinden türeyen, superus (“üstün olmak, üzerinde olmak)’dan türemiştir. Anlamları; Yukarı, yukarı yönde. Daha üst, Amir,

inferiyor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: inferior, inferiour. Latincedeki īnferus‘un karşılaştırma dereceli halidir. Anlamları; alt yön, altında, aşağısında, ardıl, sonra, sonuncu. Sayı Tekil Çoğul Hal /

gynḗ

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: γυνή  ‎(gynḗ), βανά ‎(baná), γυνά ‎(gyná), jine-, jinek-, jineko-. Ana Hint-Avrupa dilindeki gʷḗn ‎(“kadın”) kelimesinden türemiştir. Eski İngilizcedeki cwēn (İngilizcedeki queen)’de aynı kelimeden türemiştir. Antik

Medulla

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincedeki medius kelimesinden türemiştir. Anatomide anlamı öz, iliktir. Hal Tekil Çoğul nominatif medulla medullae genitif medullae medullārum datif medullae medullīs akusatif medullam

ōión

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: oon, oón, ὤοεν ‎(ṓoen), ὤιον ‎(ṓion), ὤβεον ‎(ṓbeon), o-, oo-. Ana Hint-Avrupa dilindeki h₂ōwyóm ‎(“yumurta”) kelimesinden türeyen Ana-Helenik dilindeki ōyyón kelimesinden türemiştir. Aynı kökeni paylaşan

Ovaryum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Ovary-, Ovaryo-, Ovari-, Ovario-. Latincedeki ovum kelimesinden türeyen Ortaçağ Latincesindeki ovaria ‎(“kuş yumurtalığı”) kelimesi Yeni latinceye ovarium(ovaryum) geçmiş halidir(n).

Oophóros

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: oophoron, oophorous, oofor- ooforo-, oofer-, oophor-, oophoro-. Yunancada(n); yumurta taşıyan, yumurtalık. (Bkz: O-o-phóros) Yumurtalıkların ilhitaplanmasına ooforit (Oophor-itis) denir.

Lenf

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Lenfo-, lympho-, lymph-. Antik yunancada; νύμφη ‎(númphē, “peri”),  Latincede; lympha (su perisi), Fransızcada; lymphe, lymph Berrak su, saf su. Birçok beyaz kan hücresi