mûs

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: miy-, miyo, my-, myo. Ana Hint-Avrupa dilindeki muh₂s kelimesinden türemiştir. Latincedeki mūs, Eski İngilizcedeki mūs (İngilizcedeki mouse) kelimeleri de buradan türemiştir. Antik Yunancada μῦς  ‎(mûs)’un

kontüzyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Contusio, contundere. Latincede contundō ‎(“berelemek, dövmek, hizaya getirmek”) +‎ -iō ‎(“Fiillerden isim yapan feminin ek”)’nun birleşmesinden türemiştir. Anlamları: Çürük, bere, ezilme,

Luksasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: luxation Latincedeki luxare kelimesi yerinden oynatmak, burkmak anlamlarına gelir. Fransızcadaki luxatio kelimesi buradan türemiştir. Dilimize Luksasyon olarak geçmiştir. Bir kemiğin

rēn

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ren, rien. Ana Hint-Avrupa dilindeki gʷʰren- ‎(“vücudun iç parçası”) kelimesinden türeyen Ana İtalik dilindeki hren kelimesinden türemiştir. Eski Yunancadaki φρήν ‎(phrḗn, “ kalp, diyafram,

adḗn

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ana Hint-Avrupa’daki h₁en̥gʷ-ḗn‘dan veya*n̥gʷḗn (“çığlak olan”)‘dan türemiştir. Antik Yunancada(f) salgı bezini ifade eder.

Vezika

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: vesica, vesik-, vesiko. Ana Hint-Avrupa dilindeki wend-tri- kelimesinden türemiştir. Latincedeki vēsīca kelimesinden türemiştir. Anlamı; torba, kese, idrar torbası. Hal Tekil Çoğul nominatif

phúsis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: fiz, fizis, physis, physe, φύσις  ‎(phýsis). Antik Yunancada φύω ‎(phýō, “büyümek”) +‎ –σις ‎(-sis) ‘ın birleşmesinden türemiştir. Anlamları: Köken, doğum, Doğa, kalite,