Eliminasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Elimination. Latincedeki ex “dışarı” + limine (limen’in ablatif hali) “eşik”‘nin bileşiminden türeyen  ex limine “eşikden dışarıya”, daha sonra fiil

Seleksiyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Selection, selektion. Latincedeki sē-(“ayrı”) + legō (“toplamak, seçmek”)’nun bileşiminden türeyen sēligō (“seçmek(aralarından)”) kökenidir. Bu kelimenin geçmiş zamandaki pasif ortacı ise sēlēctus‘dur. Bu ismin

Fenotipik varyasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Phenotypic variation, Phänotypische Variation. Bir popülasyonda bulunan genotiplerden oluşan morfolojik çeşitliliği ifade eder. (Bkz; Fenotip–ik) (Bkz; varyasyon) Homozigot gen

Uyum başarısı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Fitness. Evrimsel biyolojiye göre, bir canlının doğal veya yapay seçilim altındaki sayısal değeridir. Bu değer, genotipe veya fenotipe dayalı

Mutualizm

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Mutualism, Mutualismus İki tür arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkiye denir. (Bkz; Mutual-izm)

Ototrof

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Autotroph, Autotrophie. Kendi besinini inorganik moleküllerden ışık, ısı veya diğer enerji kaynaklarıyla üreten organizmalara denir. (Bkz; Oto–trof)

Fauna

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincede Faunus (“ormanların ve çobanların tanrısı”)’un kız kardeşidir. Belirli bir zaman, bölge ve periyottaki bir grup hayvanı temsil eder.

Metamorfoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Metamorphosis, metamorphose. Antik Yunancadaki μετά (metá, “sonra”) + μορφή(morphḗ, “biçim, form”)’dan türeyen  μεταμόρφωσις (metamórphōsis), Latincede metamorphōsis diye ifade edilmiştir. Doğumdan sonra bireyin formunun değişmesini ifade eder.

pix

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ana Hint-Avrupa’daki *peyH- (“yağ”)’den türeyen *pik- (“reçine”)’den türemiştir. Latincedeki anlamları: Katran, Zift. Hal Tekil Çoğul Nominatif pix picēs Genitif picis picum Datif picī

vespertīliō

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki vesper (“akşam”) sözcüğünden türemiştir. Yarasa anlamındadır. Hal Tekil Çoğul Nominatif vespertīliō vespertīliōnēs Genitif vespertīliōnis vespertīliōnum Datif vespertīliōnī vespertīliōnibus Akusatif vespertīliōnem