Perspiratio insensibilis

Sinonim: insensible perspiration, extraglanduläre Wasserabgabe. Deriden ve mukus tabakasından, çıplak gözle ter görülmeden su kaybedilmesidir. (Bkz; Perspiratio) (Bkz; insensibilis)

īnsēnsibilis

Latincedeki in- +‎ sēnsibilis‘nin bileşiminden meydana gelmiştir. Anlamları; Algılanamaz, hissedilemez, Saptanamaz. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr Mask./Fem. Nötr Nominatif īnsēnsibilis

sēnsus

Latincedeki sentiō (“hissetmek, algılamak”)’nun geçmiş zamandaki edilgen ortacıdır. Anlamları: Hissettim, algıladım, Bilişsel olarak fark ettim, Bir fikrim varmış gibi hissettim, bir duyguyu

Marş kırığı

Sinonim: March fracture, Marshfraktur. Ayak tarağı kemiğinin parmak ucuna yakın olan üçte birinde oluşacak kırığa denir. Genellikle askerlerde görülse de,

Clay shoveler kırığı

Sinonim: maladie de terrasiers, Schipperfraktur. Alt boyun ve üst göğüs omurgalarının dikensi uzantılarında oluşan kırığa denir. 1930’larda Avusturalyadaki kil madenindeki çalışanların, kafalarından

Jones kırığı

Sinonim: Jones fracture, Jones-Fraktur. Ayaktaki 5. parmağının (ayak serçe parmağı) tarağının kökü ile orta kısmı arasındaki kırığa denir. 1895 yılında askeri bir

sequor

Ana Hint-Avrupa’da *sekʷ- (“takip etmek”)’dan türeyen, Ana İtalik’deki *sekʷōr’den türemiştir. ben takip ederim, gelirim, ardından gelirim anlamlarına gelir. Şimdiki zamandaki aktif mastar hali; sequī‘dir.

ferrum

Latincede; Demir, Demirden yapılmış herhangi bir alet, Kılıç. Hal Tekil Çoğul Nominatif ferrum ferra Genitif ferrī ferrōrum Datif ferrō ferrīs

ferratus

Latincede; demir ile döşeli, kaplı veya nallı anlamlarına gelir. Ferrum kelimesinden türemiştir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr

lyell sendromu

Sinonim: Toksik Epidermal Nekroliz, Toxic epidermal necrolysis (TEN), Epidermolysis acuta toxica, Syndrom der verbrühten Haut. Sitotoksik T-hücrelerinin derideki keratinositlere saldırması ile karakterize edilen hastalıktır.