Pepsin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Eski Yunancadaki πέψις pepsis, „sindirim”dan türemiştir. Mide öz suyunda bulunan proteolitik bir enzimdir. Proteinleri daha küçük yapılara ayrılmasını sağlar.

Pomat

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Fransızcadaki pommade veya İtalyancadaki pomata‘dan türemiştir. Bu kelimelerin kökü olan eski bir gelenek olan, merhemleri kokulandırmak için elma suyundan yararlanılmasından

Sibernetik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cybernetic, Kybernetik. Antik Yunancadaki κυβερνάω (kubernáō, “sürmek, idare etmek, yönetmek”)’ dan sırasıyla türeyen κυβέρνησις (kubérnēsis, “yönetiyor, yol gösteriyor, kılavuzluk ediyor”), κυβερνισμός (kubernismós),  κυβερνητική τέχνη (kubernētikḗ

Pellegra

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Pellagra. Vitamin B3(Niacin) eksikliğinden kaynaklanan deride lezyonlar ve mental kusurlar ile karakterize edilen hastalıktır. (Bkz; Pell-agra) (-agra italyanca bir

pellis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ana Hint-Avrupadaki *pel- (“to cover, wrap; skin, hide; cloth”)’den türeyen Latincedeki bu ismin anlamları: Post, deri, hayvan derisi, (mikoloji) Sporokarb’ın dış

Meselson-Stahl deneyi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika DNA ikileşmesinin yarı korumalı olduğu hipotezini destekleyen, Matthew Meselson ve Franklin Stahl tarafından yapılmış bir deneydi.

Pin-

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki πῑ́νειν (pī́nein, “içmek”)’dan türemiştir.    

Sargı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Bandaj, bandage, dressing, Verband. Dışarıdan uygulanan bir yara bakım tekniğidir. 2. Sargı tipleri Sargı bezi; Gazlı bez, Üçgen sargı,

debridman

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: debridement, Débridement. Fransızcadaki débrider +‎ -ment’nin bileşiminden oluşmuştur.Yaranın çevresinin ölü dokuların alınarak alanın temizlenmesidir.

Apelasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Appellation. Latincedeki appellō +‎ -tiō‘dan türeyen appellātiō‘dan türemiştir. Anlamları: (Üst makamlara) temyiz İsim, Ünvan, rütbe, Söyleniş, telaffuz. Hal Tekil Çoğul Nominatif