Konvülsiyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: convulsion. Latincedeki convellō‘dan türeyen convulsiō‘dan türemiştir. Anlamları: İstemsiz, hızlı ve yoğun kas kasılması, Şiddetli kargaşa.

Flexibilitas cerea

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincede balmumu esnekliği anlamına gelir. Özellikle katatonik hastalarda gözlemlenir. (Bkz; Flexibilitas) (Bkz; cerea)

Nervozus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: nervōsus. Latincedeki nervus (“sinir, enerji”) +‎ -ōsus‘nun bileşiminden oluşmuştur. Latincedeki bu sıfatın anlamları: Sinirli, Gergin, Güçlü, kuvvetli, enerjik. Sayı Tekil Çoğul Hal

Bulimiya

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: bulimia. Antik Yunancadaki βοῦς (boûs, “inek, öküz”) +‎ λῑμός (līmós, “açlık”)’den türeyen  βουλιμία (boulimía, “şiddetli açlık, öküz gibi aç”) kelimesinden dilimize geçmiştir.

Oasis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Mısırcadaki  wḥꜣt (“Vaha, kazan”)’den türeyen Antik YunancadakiὌασις (Óasis)’den türemiştir. Roma imparatorluğu zamanında suçluların sürgüne gönderildiği, modern zamanda Libya çölünde bulunan Dakhla ve

Kokain

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Cocaine. Keçuva dilinde Erythroxylaceae ailesine ailt bitkilerin bazılarına şekillerinden ötürü kuka (kanca) denilir. İspanyolcaya Coca olarak geçmiştir. Kokain olarak

Ekstazi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: ecstasy. Antik Yunancadaki ἐκ (ek, “dışarı”) ve ἵστημι (hístēmi, “ben dururum”)‘un bileşiminden oluşan  ἐξίστημι (exístēmi, “Ben (bulunduğum) yerden çıkarım, yer değiştiririm”), ἔκστασις (ékstasis) ismi Latincede ecstasis

Panik atak

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika ICD-10 ⇒ F 41.0 Herhangi bir nesnesel uyarı olmadan vücutun aniden yoğun korku veya endişe ruh hali içinde vücudun “kaç

Depresyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Depression. Latincedeki deprimere (aşağı doğru bastırmak) fiilinden türemiştir. 1)Belirtileri; Odaklanma sorunu Unutkanlığın artması Sinirlilik, Endişeli ruh hali, İştahsızlık (Kilo

Podyum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Eski Yunancada πούς (poús, “ayak”)’ın küçültme eki almış hali olan πόδιον (pódion, “temel”), Latincedeki podium aracılığıyla dilimize geçmiştir. Anlamları; Üzerine çıkılan bir platform; orkestra