Jackson pozisyonu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Jackson-Position, Jackson-Haltung. Amerikan laringolog  Chevalier Jackson (1865 -1958)’den ismini alan endotrakeyal entübasyon için gerekli olan açıyı yakalamak için hastanın

colō

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: -cult. Ana Hint-Avrupadaki *kʷel- (“hareket etmek, dönmek (etrafında), gelişmekl”)’den türeyen  *quelō‘dan türemiştir. Latincedeki bu eylemin anlamları; Ben arsayı ekerim, geliştiririm Ben

Kararsız Angina Pektoris (KAP)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Unstable angina pectoris (UAP), instabile angina pectoris (IAP). Herhangi bir ilk defa gerçekleşen göğüs sıkışıklığını ifade eder. Crescendo Angina

Akut Koroner Sendrom (AKS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Acute coronary syndrome (ACS), akutes Koronarsyndrom. Kalp kan damarlarında yeterince kan olmadığından dolayı, kalp kaslarının yeterli beslenememesi (iskemi) ile

Temel Yaşam Desteği (TYD)

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Sinonim: Basic Life Support (BLS), Basismaßnahmen. Kalbin tekrardan canlandırmasını için, tıbba sahti ilgisi olan kişiler tarafından da uygulanabilecek kolaylıkta tasarlanmış

Reanimasyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Reanimation. (Kardiyopulmoner) Tekrardan canlandırma anlamına gelir. (Bkz; Re–animasyon) Her 5 yılda Avrupa Resüsitasyon Konseyi (European Resuscitation Council(ERC)) tarafından güncelellen

Animasyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Hint-Avrupa dilindeki; *anə-mo- nefes, rüzgâr —> Latince; anima nefes, ruh, can —->animare canlandırmak, hayat vermek –>animatio –>Fransızcada animation denilerek, dilimize burdan geçmiştir.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  automated external defibrillator (AED), automatisierter externer Defibrillator, Laiendefi. 1960’larda Kuzey İrlanda’da Frank Pantridge tarafından ilk kez Defibrilatörün taşınabilir versiyonu icat edilmiş

Kardiyopleji

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Cardioplegia, Herzstillstand. Kalp aktivesinin kesilmesi, kalbin felç olmasını ifade ediyor. (Bkz; Kard–iyo–plej–i)   1)Sebepleri 4xH ve TEPP kuralından yararlanılır.

Kuantum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ana Hint-Avrupadaki *kuiʰent- (“kaç tane, ne kadar”)’den türeyen Latincedeki sıfat olan quam (“nasıl, ne kadar” ve quantus‘un dilimizdeki yansımasıdır. Kürtçedeki çend‘de aynı kökenden gelir.