Medicine

Sinonim: Medizin. Latincedeki medeor (“Ben iyileştiririm”)’den sırasıyla türeyen medicus (“bir doktor, cerrah”) ve medicinus (“Muayene veya ameliyata ait olan ya da doktor veya cerraha

Kolostrum

Sinonim: colostrum, colustra. Ana Hint-Avrupa’daki *kwel- veya *ḱewH-(“şişmek”)‘den türeyen Latincedeki colostra‘dan türemiştir. Anlamı: Hamileliğin sonlarına doğru ve doğumdan birkaç gün sonra

Alexander

Antik Yunancadaki Ἀλέξανδρος (Alexander)  ἀλέξω (aléxō, „savumak“) ve ἀνήρ (anḗr, „Adam“)’ın bileşiminden türemiştir. Kelime anlamı olarak adamlara karşı savunan, erkek savar anlamına

fallus

Sinonim: phallus. Antik Yunancadaki φαλλός (phallós)’dan türemiştir. Erekte olmuş penis veya penis tasvirini ifade eder.

agō

Ana Hint-Avrupadaki *h₂éǵeti‘den türeyen Ana İtalikdeki *agō‘dan türemiştir. Latincedeki anlamları: Ben yaparım, davranırım, hareket ederim, Ben başarırım, yönetirim, agilis ise yapabilen, kolayca hareket

neglēctus

Sinonim: neglect. Latincedeki nec (“olumsuzluk ön eki”) + legō (“almak, seçmek”)’nın bileşiminden oluşan neclegō, neglegō (“aydınlatmak, ihmal, kaldırmamak”)’nun geçmiş zamandaki edilgen ortacıdır. Tıpta; dikkat bozukluğu ile karakterize edilen

recresco

Latincedeki  re–“yine, tekrardan” + creistre (“büyümek”, crescere “büyümek” )’nin birleşmesinden oluşmuştur. Burdan sırasıyla türeyen Fransızcadaki recrestre, Almancadaki Rekrutierung ve İngilizcedeki recruit; askeride yeni asker alınımı ile birliğin güçlenmesini ifade

Ötenazi

Sinonim: euthanasia, euthanasie. Antik Yunancadaki εὐ- (eu-, “iyi”) + θάνατος (thánatos, “ölüm”)’nın bileşiminden oluşan εὐθανασία (euthanasía)’dan türemiştir. Bilinçli ve isteyerek bir kişiyi veya hayvanı çekmiş olduğu ağır acılardan dolayı veya sahip

Sartoryus

Sinonim: Sartorius. Latincedeki sarciō (“ben yamarım, tamir ederim”) fiilinin geçmiş zamandaki ortacı olan sartus‘dan türeyen sartor‘un isim yapan ek olan ius(-yus) almasıyla

Diseksiyon

Sinonim: Dissection, Dissektion. Latincedeki dis- (“ayrı ayrı, parça parça”) + secare (“kesme”)’nin bileşiminden türeyen dissecare (“paçalara ayırmak, dilimlemek”) kelimesinden türemiştir(Bkz; di–seks–iyon). Anlamları: Hayvan veya Bitki anatomisini incelemek