Sistoskopi

Sinonim: Cystoscopy, Zystoskopie. Üretra’dan idrar kesesine kadar ışıklı bir kamera yardımıyla yapılan görüntüleme işlemidir. ( Bkz; Sist-o-skop–i)

Sistografi

Sinonim: Cystography, Zystographie. İdrar torbasının röntgenin çekilmesi işlemidir. (Bkz; Sist-o-graf–i )

Renografi

Sinonim: Renography, Renographie. Böbreklerin görüntülenmesidir. (Bkz; Ren-o-graf–i )

Üreterografi

Sinonim: Ureterography, Ureterographie. İdrar borusunun görüntülenmesidir. (Bkz; Üreter-o-graf–i )

Piyelografi

Sinonim: Pyelography, Pyelographie. Böbrek pelvisinin görüntülenmesidir. (Bkz; Piyel-o-graf–i )

Nefrografi

Sinonim: Nephrography, Nephrographie. Böbreklerin görüntülenmesidir. (Bkz; Nefr-o-graf–i ) 

Ürografi

Sinonim: Urography, Urographie. Boşaltım sisteminin görüntülenmesidir. (Bkz; Ür-o-graf-i )

Beyin Taramaları İnsanların ‘’Öldürmeyi’’ Nasıl Haklı Kıldıklarını Gösterdi!

Yapılan yeni bir çalışma, insanların bazı durumlarda nasıl birer katile dönüştüklerine, öldürme eyleminin haklı ya da haksız görülmesinin beyinde farklı

Beyin Dalgalarınızdan Yüzde Yüz Tutarlılıkla Tanınabileceksiniz

Belli bir uyarana karşı oluşturduğunuz tepki, önemsiz ve sıradan görünebilir ancak sizin hakkınızda çok şey söyleyebilir. Binghamton Üniversitesi’nde, Psikoloji Bölümü

Kolanjiyopankreatikografi

Sinonim: Kolanjiopankreatikografi, Cholangiopancreatography, Cholangiopankreatikographie Safra kanallarının ve Karın tükürük bezinin kanallarının görüntülenmesi işlemidir. Bkz; Kolanji-yo-pankreat–ik-o-graf–i Endoskopik Kolanjiyopankreatikografi, Endoskop kamerası ile Safra kanallarının ve Karın tükürük