Bulut

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Eski Türkçedeki bula- fiilinden türemiştir. Proto Germanik dilde *klūtaz, *klutaz (“yumru, kitle, küme yığın”)’dan türeyen cloud ve İndo-Germanik dilde u̯elg „ıslak, nemli“ ‘den

Atom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἀ- (a-, “olumsuzluk ön eki”) +‎ τέμνω (témnō, “Ben keserim”)’dan türeyen  ἄτομος (átomos, “bölünemez”)’den sırasıyla türeyen Latincedeki atomus (“en küçük parçacık”) ve Fransızcadaki athome‘dan dilimize geçmiştir.

mōmentum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki moveō (“hareket, hareket halinde olmak, harekete neden olmak”) + -mentum (“fiilimsi yapan ektir”)’nin bileşmesiyle oluşmuş movimentum‘dan türemiş isimdir. Anlamları: Hareket, seyir, dürtü, rota,

Osmoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osmosis, Osmose. Ana Hint-Avrupa’daki *wedhe- “itmek, vurmak”den türeyen Antik Yunancadaki othein, zamanla farklılaşarak ὠσμός (ōsmós, “itmek”) olmuştur.  Çözücü maddelerin (Ör; su gibi) yarı geçirken bir

Neden Bronzlaşırız?

Tahmini okuma süresi: 3 dakika Tatil sezonun bitimine yaklaştıkça, önceden sarışın olan birçok insanın artık etrafta esmer dolaşmaya başladığına daha da çok şahit oluruz. Bunun

DAHA YAKIN OLMAK İÇİN: ELEKTRON MİKROSKOPLARI

Tahmini okuma süresi: 7 dakika Artık neredeyse takip etmekte zorlanmaya başladığımız teknolojik gelişmeler ve doğuşuna tanık olduğumuz yeni ürünler (malzeme bilimi ve biyoloji alanındaki gibi),

Karbondioksidi yakıta dönüştürme yöntemi bulundu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Bilim adamları, laboratuvar ortamında fotosenteze benzer bir süreç yaratarak karbondioksidi kullanılabilir yakıta dönüştürdü. ABD Enerji Bakanlığının Argonne Ulusal Laboratuarı ve

UltraSonografi

Tahmini okuma süresi: 3 dakika Sinonim: Ekografi, Yansılanım. Ses dalgaları kullanarak vücudun içinin görüntülenmesidir. Bkz; Sono–graf–i 20 kHz’i aşan ses frekansları, ultrason olarak kabul edilir.

Vitaminlerden İlham Alınan Yeni Nesil Akışkan Batarya Teknolojisi

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Harvard’dan araştırmacılar, B2 vitamininden ilham alınarak geliştirilen ve rüzgar ya da güneş enerjileri gibi kaynaklardan gelen kesik kesik enerjinin güvenli

Sonunda Atoma Veri Kaydetmeyi Başardılar

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Delft Üniversitesi Kavli Nanobilim Enstitüsü’nden bilim insanları , 8000 bitlik veriyi(1kb), tek tek klor atomlarına kodlayarak veri depolamayı başardı. “Teorik olarak