Pirfenidon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: pirfenidone. Ticari ad; Esbriet®. Antifibrotika grubuna ait bir maddedir.

Spironolakton

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Spironolacton, Spironolactone. Ticari adlar; Aldactone®, Spirobene® Aldosteron Antagonist bir maddedir.

Budesonid

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Budesonidum. Ticari adlar; Budenosid acis®, Jorveza®, Pulmicort®. Genellikle solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir Glukokortikoid  maddedir.  

Olmesartan

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar; Olmetec®, Votum® , Mencord®. AT1-Reseptör antagonist etki eden bir antihipertensivumdur.

Furosemid

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar;  Lasix®. Sinonim: furosemide, frusemide. Loop Diüretiği grubuna ait bir maddedir.

Allopurinol

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar; Zyloric®, Allobeta®, Uripurinol®, Allowieb®. Ürik asidin yıkımında oluşan purinlerin dönüştürülmesine etki eden bir ürikostatikumdur.

Aztreonam

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: aztreonam. Ticari adlar; Cayston®, Azactam® . Aerob, gram negatif bakterilerin enfeksiyonunda kullanılan monobaktam bir antibiyotiktir.

Diklofenak

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Diclofenac. Ticari adlar; Tonopan, Voltaren. Non-steroidal anti-inflamatuar (NSAR) grubundan bir maddedir. 1)Çalışma mekanizması Siklooksijenaz (COX) enzimini engelleyerek Prostaglandin sentezini köstekler.

Metamizol

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar;  Novalgin®, Novasul® Sinonim: Novaminsulfon, metamizole dipyrone. Analjetik ve Antipiretik işlevleri olan Pirazolon gurubundan bir maddedir.   1)Çalışma mekanizması Merkezi

Klozapin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Clozapine. Ticari adlar; Clozaril, Leponex, Versacloz, Fazaclo ODT. Dopamin, serotonin, noradrenalin reseptör antagonisti (DSN-RAn), atipik bir antipsikotik maddedir.