Moleküler patoloji

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: FISH Dokuda mutasyon, amplifikasyon, translokasyon veya yabancı (Virüs) DNAsının tespit edilmesi ile uğraşan patoloji dalıdır. 2.Kullanım araçları PCR, dizileme

Osteopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osteopathy, Osteopathie. Kemik hastalığıdır. (Bkz; Oste-o-pat–i)

Mikroanjiyopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Microangiopathy, Mikroangiopathie. Küçük damarların hastalığıdır. (Bkz; Mikro–anji-yo-pati )

Makroanjiyopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Macroangiopathy, makroangiopathie. Büyük damarların hastalığıdır. (Bkz; Makro–anji-yo-pati )

Miyokardiyal fibrozis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Miyokart fibrozu, myocardial fibrosis, Myokardfibrose. Kalp kasında bağ dokunun artması ile dokunun kalınlaşması durumudur. (Bkz; Miyokardiyal ) (Bkz; fibrozis) 

Endokardiyal fibrozis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: endokart fibrozu, endocardial fibrosis, endokardfibrose. Kalbin içerdeki zarının bağ doku ile kalınlaşmasıdır. (Bkz; Endokart) (Bkz; fibrozis) 

Psödokist

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Pseudocyst, Pseudozysten, Pseudozyste. Yalancı kist. Kist gibi davranan ama endotel veya epitel hücresi olmadığı için tam olarak bir kist olmayan

Pankreatopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: pancreatopathy, pankreatopathie Karın tükürük bezinin hastalığıdır. Bkz; Pankreat-o-pati

Hepatoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sİnonim: Hepatosis, Hepatose Karaciğerin işlevsel bozukluğu, rahatsızlığı. Bkz; Hepat–oz

Kolanjiyopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cholangiopathy, Cholangiopathie. Safra kanalı hastalıklarının genel adıdır. Bkz; Kolanji-yo-pati