Koku Alma Duyumuz Nasıl Evrimleşti?

Alaska Fairbanks Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi’nden profesörlerin yer aldığı bir grup bilim insanı, Dr. Kara Hoover önderliğinde, koku duyumuzun nasıl

Odyogram

Sinonim: audiogram, Tonaudiogramm (Reintonaudiogramm (RTA), Hörkurve, Audiogramm. Kişinin iki kulağının işitme aralığını gösteren grafiği veren testtir. Bu sayede kişinin duyma kaybı yaşayıp yaşamadığını tespit edilir. (Bkz;

Laringografi

Sinonim: Laryngography, Laryngographie, Laryngograph. Boğazın görüntülenmesidir. (Bkz; Laring-o-graf–i)

Larenjit

Sinonim: Laryngitis, Kehlkopfentzündung. Gırtlağın iltihaplanmasıdır. (Bkz; Larenj–it) Klinik Ana belirtisi kişide sesin kısılmasıdır.

Rinofarenjit

Sinonim: Rinofaringitis, Rhinopharyngitis. Burun ve yutağın iltihaplanmasıdır. (Bkz; Rin-o-farenj–it)

Şeilognatopalatoşiz

Sinonim: Şilognatopalatoşizi, Cheilognathopalatoschisis, Cleft lip and cleft palate, orofacial cleft, Lippen-Kiefer-Gaumensegel-Spalten (LKGS-Spalten), Hasenscharte, Wolfsrachen. Dudak-çene-damak yarığı anlamına gelir. (Bkz; Şeil-o-gnat-o-palat-o-şiz)

Şeilognatoşiz

Sinonim: Cheilognathoschisis, Lippen-Kiefer-Spalte. Dudak-çene yarığıdır. (Bkz; Şeil-o-gnat-o-şiz)

Gnatoşiz

Sinonim: Gnathoschisis, Kieferspalte. Çene yarığı anlamına gelir. (Bkz; Gnat-o-şiz)

Hipoakuzi

Sinonim: Hypoacusis, hypoakusis. İşitme duyusunun duyarsızlaşması sonucu, duyulan ses şiddetinin azalmasıdır. (Bkz: Hipo–akuzi)

Lobulus aurikulae

Sinonim: lobulus auriculae, lobule of auricle. Kulak kepçesinin lobçuğu veya kulak memesi de denir. (Sin: Lobulus) (Sin: aurikulae)