Ortopedik alçı

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  orthopedic cast, Gipsverband. Alçıtaşı veya kireçten üretilen, anatomik yapıları sarıp, onlara desteklik vererek iyileşmelerini sağlayan malzemedir. 1)Komplikasyonlar Eğer dar olursa, kas,

Osteokondrom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Osteochondromas, Osteocartilaginous exostoses, Osteochondrom, Ekchondrom, kartilaginäre Exostose. Kemikte en sık rastlanılan iyi huylu tümördür. Tümör kemikleşmeyene kadar ekondrom veya osteokartilajinöz ekzostoz denir. (Bkz; oste-o-kartilajin–öz) (Bkz; ekzostoz )

Lachman testi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  Lachman test. Dizdeki ön çapraz bağların sağlamlığını denemek için yapılan bir klinik testtir. (Bkz; test) Amerikadaki Philadelphia eyaletindeki Temple University’de

OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Osteochondritis dissecans (OCD, OD), Osteochondrosis dissecans. Kıkırdağa yakın bir kemik parçasının canlılığını yitirmesi ve altındaki kemik yatağından ayrılması karakterize edilen hastalıktır. Kemiğe yakın

Artikulasyo inkudostapedialis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Artikulasyo inkudostapediyalis, Articulatio incudostapedialis, Articulatio incudostapedia, Incudostapedial joint, Amboss-Steigbügel-Gelenk. Orta kulaktaki, örs kemiği ile üzengi kemiği arasında kalan eklemdir. (Bkz; Artikulasyo)(Bkz; inkud-o-stapedi–alis )  

Artikulasyo inkudomallearis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Articulatio incudomallearis, incudomalleolar joint, Hammer-Amboss-Gelenk. Orta kulaktaki çekiç kemiği ile örs kemiği arasında bulunan eklemdir. (Bkz; Artikulasyo) (Bkz; inkud-o-malle–aris)  

Sindesmoz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: bağlamlaşım, sindesmozis, syndesmosis, Syndesmosis, Bandhaftung. İki kemiğin kollajen, gevşek ve elastik bağ doku ile birlemesidir. (Bkz; Sin–desmoz)

Artikulasyo genus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Articulatio genus, knee joint, Kniegelenk. Uyluk kemiğinin baldır kemiği ve kaval kemiği ile arasında kalan eklem, diz eklemidir. (Bkz; Artikulasyo) (Bkz; genus)

Artikulasyo radyokarpalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Articulatio radiocarpalis, radiocarpal articulation, radiocarpal joint, Oberes Handgelenk. El kemikleri ile dirsek kemiği arasındaki eklemdir. (Bkz; Artikulasyo)  (Bkz; rady-o-karp–alis)

Artikulasyo sakroilyaka

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Articulatio sacroiliaca,  sacroiliac joint, SI joint (SIJ), Sakroiliakalgelenk, SIG, Kreuzbein-Darmbein-Gelenk, Articulatio sacroiliaca, Articulatio iliosacralis, Iliosakralgelenk. Kuyruk sokumu kemiği ile böğür kemiği arasında