Merkel hücreli karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Hastalığın ismi tümör hücrelerinin, derideki dokunmayı algılayan merkel hücresine benzemesinden geliyor.

Adenoid kistik karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Adenoid cystic carcinoma. Salgı bezlerinden oluşan kanserdir. (Bkz; Aden–oid) (Bkz; kist–ik) (Bkz; karsinom) 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir

Adenokarsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Adenocarcinoma. Dokudaki bezlerde oluşan kanser türüdür. 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir akciğerde; Plöra, Alveolar duvar, Alveolar makrofaj, Enflamasyon

Burkitt lenfoma

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Burkitt’s lymphoma, Burkitt-Tumor, epidemisches Lymphom, malignes Lymphom, Burkitt-Lymphom. Lenfositlerden oluşan kötü huylu bir tümördür. Özellikle B lenfositlerinden gelişen bu

B hücreli lenfoma

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: b cell lymphom, B-Zell-Lymphom. Lenfatik sistemde en sık rastlanılan kötü huylu oluşumlardır. Non hodgkin lenfoma grubunda yer alır. Sınıflandırma: Diffuz

Zollinger Ellison Sendromu (ZES)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Zollinger-Ellison syndrome. Gastrin’in normalden fazla salgılanması durumunda ortaya çıkan klinik tablodur. Üç ana belirtisi vardır; Mide-onikiparmak bağırsağı yolunda ortaya

Osteokondrom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Osteochondromas, Osteocartilaginous exostoses, Osteochondrom, Ekchondrom, kartilaginäre Exostose. Kemikte en sık rastlanılan iyi huylu tümördür. Tümör kemikleşmeyene kadar ekondrom veya osteokartilajinöz ekzostoz denir. (Bkz; oste-o-kartilajin–öz) (Bkz; ekzostoz )

Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), chronische lymphatische Leukämie (CLL). B bağışıklık hücrelerinden oluşmuş, az kötü huylu Non–Hodgkin lenfom tipi bir lösemi türüdür. (Bkz; Kronik) (Bkz; lenf-o-sit–ik ) (Bkz;

Sistosarkoma filloides

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  Phyllodes tumors, cystosarcoma phyllodes, phylloides tumor, Cystosarcoma phylloides ( Phylloidtumor), Zystosarkom. Memedeki bağ dokuda hızlı büyüyen bir tümör tipidir. (Bkz; Sist-o-sark–oma) (Bkz; filloides ) Kadınlarda

Laringeal karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Larynxcarcinoma, Laryngeal cancer, cancer of the larynx, laryngeal carcinoma, Kehlkopfkrebs, Larynxkarzinom, Larynxtumor, Kehlkopftumor. Gırtlak kanserini ifade eder. (Bkz; Laringeal) (Bkz; karsinom)