Burkitt lenfoma

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Burkitt’s lymphoma, Burkitt-Tumor, epidemisches Lymphom, malignes Lymphom, Burkitt-Lymphom. Lenfositlerden oluşan kötü huylu bir tümördür. Özellikle B lenfositlerinden gelişen bu

B hücreli lenfoma

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: b cell lymphom, B-Zell-Lymphom. Lenfatik sistemde en sık rastlanılan kötü huylu oluşumlardır. Non hodgkin lenfoma grubunda yer alır. Sınıflandırma: Diffuz

Zollinger Ellison Sendromu (ZES)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Zollinger-Ellison syndrome. Gastrin’in normalden fazla salgılanması durumunda ortaya çıkan klinik tablodur. Üç ana belirtisi vardır; Mide-onikiparmak bağırsağı yolunda ortaya

Osteokondrom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osteochondromas, Osteocartilaginous exostoses, Osteochondrom, Ekchondrom, kartilaginäre Exostose. Kemikte en sık rastlanılan iyi huylu tümördür. Tümör kemikleşmeyene kadar ekondrom veya osteokartilajinöz ekzostoz denir. (Bkz; oste-o-kartilajin–öz) (Bkz; ekzostoz )

Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), chronische lymphatische Leukämie (CLL). B bağışıklık hücrelerinden oluşmuş, az kötü huylu Non–Hodgkin lenfom tipi bir lösemi türüdür. (Bkz; Kronik) (Bkz; lenf-o-sit–ik ) (Bkz;

Sistosarkoma filloides

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim:  Phyllodes tumors, cystosarcoma phyllodes, phylloides tumor, Cystosarcoma phylloides ( Phylloidtumor), Zystosarkom. Memedeki bağ dokuda hızlı büyüyen bir tümör tipidir. (Bkz; Sist-o-sark–oma) (Bkz; filloides ) Kadınlarda

Laringeal karsinom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Larynxcarcinoma, Laryngeal cancer, cancer of the larynx, laryngeal carcinoma, Kehlkopfkrebs, Larynxkarzinom, Larynxtumor, Kehlkopftumor. Gırtlak kanserini ifade eder. (Bkz; Laringeal) (Bkz; karsinom)

Farenks karsinomu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Pharynx carcinoma, Throat cancer, Pharynxkarzinom. Yutak kanseri anlamına gelir. (Bkz; Farenks) (Bkz; karsinom)

Özofagus karsinom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Özofagus karsinoma, Esophageal cancer, Esophageal carcinoma, Speiseröhrenkrebs, Ösophaguskarzinom. Yemek borusunda oluşan kanserdir. (Bkz; Özofagus)  (Bkz; karsinom)

Prekanseröz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: precancerosis, präkanzerose. Dokunun farklılaşarak kanser öncesi evresini oluşturmasıdır. (Bkz; Pre–kanser–öz)