Akut lenfoblastik lösemi (ALL)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Akut lenfoid lösemi, Acute lymphoblastic leukemia (ALL), akute lymphatische Leukämie, akute lymphoblastische Leukämie. Olgunlaşmamış lenfosit hücrelerinin gelişim aşamalarında oluşan kanser

Lenf düğümü

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Sinonim:  lymph node, lymph gland, Lenf nodu, Lymphknoten, Lymphdrüse. Lenf sistemindeki filtre görevi gören oval şeklinde bir organdır. (Bkz; Lenf)

Merkel hücreli karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Hastalığın ismi tümör hücrelerinin, derideki dokunmayı algılayan merkel hücresine benzemesinden geliyor.

Adenoid kistik karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Adenoid cystic carcinoma. Salgı bezlerinden oluşan kanserdir. (Bkz; Aden–oid) (Bkz; kist–ik) (Bkz; karsinom) 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir

Adenokarsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Adenocarcinoma. Dokudaki bezlerde oluşan kanser türüdür. 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir akciğerde; Plöra, Alveolar duvar, Alveolar makrofaj, Enflamasyon

Burkitt lenfoma

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Burkitt’s lymphoma, Burkitt-Tumor, epidemisches Lymphom, malignes Lymphom, Burkitt-Lymphom. Lenfositlerden oluşan kötü huylu bir tümördür. Özellikle B lenfositlerinden gelişen bu

B hücreli lenfoma

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: b cell lymphom, B-Zell-Lymphom. Lenfatik sistemde en sık rastlanılan kötü huylu oluşumlardır. Non hodgkin lenfoma grubunda yer alır. Sınıflandırma: Diffuz

Zollinger Ellison Sendromu (ZES)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Zollinger-Ellison syndrome. Gastrin’in normalden fazla salgılanması durumunda ortaya çıkan klinik tablodur. Üç ana belirtisi vardır; Mide-onikiparmak bağırsağı yolunda ortaya

Osteokondrom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Osteochondromas, Osteocartilaginous exostoses, Osteochondrom, Ekchondrom, kartilaginäre Exostose. Kemikte en sık rastlanılan iyi huylu tümördür. Tümör kemikleşmeyene kadar ekondrom veya osteokartilajinöz ekzostoz denir. (Bkz; oste-o-kartilajin–öz) (Bkz; ekzostoz )

Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), chronische lymphatische Leukämie (CLL). B bağışıklık hücrelerinden oluşmuş, az kötü huylu Non–Hodgkin lenfom tipi bir lösemi türüdür. (Bkz; Kronik) (Bkz; lenf-o-sit–ik ) (Bkz;