Asperger sendromu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sosyal etkileşimde, sözsüz iletişimde yaşadıkları güçlükler ile karakterize edilen gelişim bozukluğudur. Bu sendrom hakkında bilinen en eski tanımlama rus çocuk

Kluver-Bucy sendromu (KBS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika İlk olarak kuyruklu maymunlarda keşfedilmiş bu sendrom, iki taraflı temporal beyin hasarı, Amigdala da dahil olmak üzere, engellenemeyen, aşırı cinsel

Mini Mental Durum Testi (MMDT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika  Klinikte ve araştırmalarda bilişsel bozukluğu ölçmek için kullanılan toplam 30 puanlık bir testtir. 1975’te Marshal F. Folstein, Susan Folstein, and Paul

Elektrokonvülsif terapi (EKT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: elektroşok tedavisi. Beyinden elektrik akımı geçirelerek yapay bir epilepsi nöbeti oluşturarak tedavi etmeye çalışan bir yöntemdir. (Bkz; Elektr-o-konvülsif) (Bkz;

Konvülsiyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: convulsion. Latincedeki convellō‘dan türeyen convulsiō‘dan türemiştir. Anlamları: İstemsiz, hızlı ve yoğun kas kasılması, Şiddetli kargaşa.

Psikotrop madde

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: psikoaktif madde. İnsan psikolojisini aracısız etkileyen madde grubudur. 1)Kullanım 1.1.Ağrı kesici 1.2.Psikiyatrik tedavi ilaçları 1.3.Eğlence için kullanılan ilaçlar Ecstasy (NMDA/

Demans

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika de- “uzak” + mens (masdar mentis) “mantık”‘dan türeyen Latincedeki dementia kelimesinden dilimize geçmiştir. (Bkz; de-mans) Kronik bir organ sendromu olarak ele alınır.

Sinir

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika siŋir “kas, kas lifi” [Uygurca]’dan gelerek dilimizde de kulanılmaya devam etmiştir. Sinir lifleri tipleri A tipi B tipi C tipi;

Süper çözünürlüklü mikroskop demans proteinin nasıl işlevsiz olduğuna ışık tutuyor

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Süper çözünürlüklü mikroskop ile yapılan çalışma dentritlerdeki tau’nun kontrol ettiği Fyn kümeleşmesini açığa çıkarıyor. Queensland üniversitesindeki araştırmacılar canlı beyin hücresindeki

Nervus fasiyalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Nervus facialis, Nervus intermediofacialis, Nervus VII, 7. Hirnnerv, Gesichtsnerv, facial nerve. Yüze ait sinire denir. (Bkz; Nervus) (Bkz; fasiy–alis)