Klozapin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Clozapine. Ticari adlar; Clozaril, Leponex, Versacloz, Fazaclo ODT. Dopamin, serotonin, noradrenalin reseptör antagonisti (DSN-RAn), atipik bir antipsikotik maddedir.  

Vizüel Analog Skala (VAS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Görsel Analog Ölçeği, visual analogue scale. Sorular yardımıyla toplanan ağrı üzerine yoğunlaşan psikometrik tepki verisidir. 1921 yılında Hayes &

Miyoklonus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Myoclonus. Bir kas veya kas grubunun istemsiz, düzensiz, kısa seğirmesidir. (Bkz; Miy-o-klonus)

Glasgow Koma Skalası

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Glasgow Coma Scale (GCS). Koma klasifikasyonu skorlama sistemi, 1974 yılında Glasgow Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü beyin cerrahisi profesörleri Graham Teasdale ve Bryan J. Jennett tarafından yayınlanmıştır.

Serebral palsi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Cerebral palsy (CP), infantile Zerebralparese, Cerebralparese, cerebrale Bewegungsstörung. Merkezi sinir sistemindeki motorik bölgede işlev bozukluğundan dolayı oluşan klinik tablodur.   periventriküler

Asperger sendromu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sosyal etkileşimde, sözsüz iletişimde yaşadıkları güçlükler ile karakterize edilen gelişim bozukluğudur. Bu sendrom hakkında bilinen en eski tanımlama rus çocuk

Kluver-Bucy sendromu (KBS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika İlk olarak kuyruklu maymunlarda keşfedilmiş bu sendrom, iki taraflı temporal beyin hasarı, Amigdala da dahil olmak üzere, engellenemeyen, aşırı cinsel

Mini Mental Durum Testi (MMDT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika  Klinikte ve araştırmalarda bilişsel bozukluğu ölçmek için kullanılan toplam 30 puanlık bir testtir. 1975’te Marshal F. Folstein, Susan Folstein, and Paul

Elektrokonvülsif terapi (EKT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: elektroşok tedavisi. Beyinden elektrik akımı geçirelerek yapay bir epilepsi nöbeti oluşturarak tedavi etmeye çalışan bir yöntemdir. (Bkz; Elektr-o-konvülsif) (Bkz;

Konvülsiyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: convulsion. Latincedeki convellō‘dan türeyen convulsiō‘dan türemiştir. Anlamları: İstemsiz, hızlı ve yoğun kas kasılması, Şiddetli kargaşa.