Renal hücreli karsinom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: renal cell carcinoma, RCC, Nierenzellkarzinom, Nierenkarzinom, Adenokarzinom der Niere, Grawitztumor, Hypernephrom (veraltet). Böbrekteki tübül hücrelerinden oluşan kötü huylu tümördür.

Nefritik Sendrom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: nephritic syndrome, nephritische Syndrom. Böbrekteki Glomerulus(yumak)’da meydana gelen iltihapdan ötürü olan sendromdur.  Volhard-Trias ile karakterize edilir: Hematüri, Ödem, Hipertoni

Hemodiyaliz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Hemodialysis, Hämodialyse, Blutwäsche, Blutreinigung. Vücuttaki fazla sıvının ve çözülmüş parçacıkların, vücut dışına doğru uzanan ve yarı gerçigen bir filtreden

ürik asit taşı

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: uric acid stone, Uratnephrolithiasis, Harnsäurestein. Kalsiyum taşlarından sonra boşaltım yolunda en sık rastlanılan ikinci taş tipidir. Bu taşların içinden

Minimal Değişiklik Hastalığı

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Minimal change Glomerulonephritis, MCGN, Lipoidnephrose. Özellikle çocukların böbreklerin yumak yapıda meydana gelen iltihaplanması ifade eder. Patologların uzun zaman boyunca

Piyeloplasti

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Piyeloplastik, Pyeloplasty, Pyeloplastic, Pyeloplastik. Böbrek havuzunun operasyonla yeniden şekillendirilmesidir. (Bkz; Piyel-o-plast–i )

Heminefrektomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Heminephrectomy, Heminephrektomie. Böbreğin yarısının vücuttan operasyonla alınmasıdır. (Bkz; Hemi–nefr–ektomi )

Nefrektomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Nephrectomy, Nephrektomie. Böbreğin vücuttan tamamen çıkarılmasıdır. (Bkz; Nefr–ektomi )

Nefropiyelolitotomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: nephropyelolithotomy, nephropyelolithotomie. Böbrek ve böbrek pelvisinin vücuttan taş çıkarabilmek için kesilip açılmasıdır. (Bkz; Nefr-o-piyel-o-lit-o-tom-i )

Piyelolitotomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Pyelolithotomy, Pyelolithotomie. Böbrek pelvisinin yarılarak içinde bulunan taşın vücuttan cerrahi müdahale ile uzaklaştırılmasıdır. (Bkz; Piyel-o-lit-o-tom–i )