CD38 Mutasyonu ve Otizm ile Potansiyel İlişkisi

Oksitosin hormonu üzerinde yapılan araştırmalarda, bu hormonun anksiyete, empati, sosyal etkileşim ve korumacılık hatta sorumluluk duyguları üzerinde çok olumlu etkilerinin

Otizmli Çocukların Beyni Anne Sesine Farklı Tepki Gösteriyor

Elde edilen bu sonuçlar, sosyal etkileşimin; doğası gereği otizmli çocuklarda, otizmli olmayanlara kıyasla daha az ilgi çekici olduğunu öne süren otizmin

Parafimoz

Sinonim: Paraphimosis, paraphimose. Sünnet derisinin penis başının arkasında sıkışıp şişmesiyle klinikte tablo edilen durumdur. (Bkz; Para–fim–oz)

Ksantelazma

Sinonim: xanthelasma. Antik Yunancadaki ξανθός (xanthós, “sarı”) + ἔλασμα (élasma, “metal plaka”)’nın bileşiminden türeyen xanthelasma dilimize bu şekilde geçmiştir. Göz kapağında  yağ depolanmasıdır.

Trikotilomani

Sinonim: trichotillomania, trichotillomanie. Hastanın bir dürtü ile kendi saçını seçip koparması ve alanı kılsızlaştırmasına verilen tıbbi isimdir. (Bkz; Trik-o-til-o-mani)

İmikimod

Sinonim: Imiquimod. Ticari ad: Aldara® Genital siğiller, aktinik keratoz ve bazalyom tedavisinde kullanılan antiviral bir ilaçtır. Bir bağışıklık düzenleyicisidir. TLR7’e bağlanarak, deride

Osteokondrom

Sinonim: Osteochondromas, Osteocartilaginous exostoses, Osteochondrom, Ekchondrom, kartilaginäre Exostose. Kemikte en sık rastlanılan iyi huylu tümördür. Tümör kemikleşmeyene kadar ekondrom veya osteokartilajinöz ekzostoz denir. (Bkz; oste-o-kartilajin–öz) (Bkz; ekzostoz )

Hipersensitivite pnömonisi

Sinonim: Hypersensitivity pneumonitis (HP; allergic alveolitis, bagpipe lung, extrinsic allergic alveolitis, EAA), exogen-allergische Alveolitis, Hypersensitivitätspneumonitis. Organik tozların solunması sonucu akciğerlerdeki hava keselerin iltihaplanmasını ifade eder. (Bkz; Hiper–sensitiv–ite) (Bkz;

Atopik dermatit (AD)

Sinonim: Atopik ekzema (AE), Atopic dermatitis (AD), atopic eczema, atopische Ekzem, Neurodermitis, atopische Dermatitis, endogenes Ekzem, chronisch konstitutionelles Ekzem, Asthmaekzem, Prurigo Besnier. Genetik veya çevresel etkilerden dolayı derinin lokal olarak

Lachman testi

Sinonim:  Lachman test. Dizdeki ön çapraz bağların sağlamlığını denemek için yapılan bir klinik testtir. (Bkz; test) Amerikadaki Philadelphia eyaletindeki Temple University’de