von Hippel-Lindau sendromu (VHL)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sİnonim: von Hippel-Lindau syndrome, cerebroretinal angiomatosis, Von-Hippel-Lindau-Syndrom, Morbus Hippel-Lindau, VHL, enzephaloretinale Angiomatose, Angiomatosis cerebelli et retinae, Netzhautangiomatose. Otozomal dominant olarak

Cushing sendromu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Cushing’s syndrome, hypercorticism, endogenous pathologic hypercortisolism, Hypercortisolismus, hiperkortizolizm. Dolaşım sisteminde bulunan Glukokortikoid (Kortizol gibi) seviyesinin normalden yüksek olmasıyla karakterize

Deksametazon Supresyon Testi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: dexamethasone suppression test, Dexamethason-Kurztest. Hiperkortizolizm durumundan şüphelenilince uygulunan klinik bir provakasyon testidir. Testin çalışma prensibi; Kanda normalden daha fazla

Uzun QT sendromu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Long-QT-Syndrom, LQS. EKG’de QT aralığının normal uzun olması ile teşhis edilin bir iyon kanalı hastalığıdır.

Diyabetik anjiyopati

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: diabetic angiopathy, diabetische Angiopathie. Şeker hastalığından kaynaklı damar hastalıklarıdır. (Bkz; Diyabet–ik) (Bkz; anjiy-o-pat-i)   Sınıflandırma: 1)Diyabetik mikroanjiyopati Retinopati Nefropati

Nefritik Sendrom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: nephritic syndrome, nephritische Syndrom. Böbrekteki Glomerulus(yumak)’da meydana gelen iltihapdan ötürü olan sendromdur.  Volhard-Trias ile karakterize edilir: Hematüri, Ödem, Hipertoni

Hemodiyaliz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Hemodialysis, Hämodialyse, Blutwäsche, Blutreinigung. Vücuttaki fazla sıvının ve çözülmüş parçacıkların, vücut dışına doğru uzanan ve yarı gerçigen bir filtreden

B hücreli lenfoma

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: b cell lymphom, B-Zell-Lymphom. Lenfatik sistemde en sık rastlanılan kötü huylu oluşumlardır. Non hodgkin lenfoma grubunda yer alır. Sınıflandırma: Diffuz

Duktus Arteriozus

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ductus arteriosus, DA, Ductus arteriosus Botalli, DAB, Ductus aorticus, Ductus arteriosus Harvey. Aort ile Trunkus pulmonalis arasında bulunan fetal dolaşımın

Kızamıkçık

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Röteln, Rubella, Rubeola, German measles, three-day measles. Rubella virüsünün sebep olduğu enfeksiyondur.