Atriyal fibrilasyon

Sinonim: Atrial fibrillation (AF, A-fib), Vorhofflimmern,  absolute Arrhythmie, Vfli, VoFli, VHF, VHFli, , fibrillation of auricles, arrhythmia perpetua, pulsus perpetuus irregularis, delirium cordis, fibrillatio et tachysystolia atriorum.

Septum interventrikulare kordis

Sinonim: ventricular septum, Septum interventriculare, Kammertrennwand. Kalbin karıncıkları arasındaki duvardır. (Bkz; Septum) (Bkz; inter–ventr–ikul–are ) (Bkz; kordis)

Efor Testi

Sinonim: Ergoelektrokardiyografi, ergoelectrocardiography, ergoelektrokardiographie, cardiac stress test (or cardiac diagnostic test), Belastungs-EKG. Bedensel aktivitede kalbin elektriksel analizidir. (Bkz; Erg-o-elektr-o-kardi-yo-graf-i) Bu işlemin sonucunda elde

Ergometri

Sinonim: Ergometry, ergometrie. Vücudun yaptığı işin ergometer ile ölçümüdür. (Bkz; ergo–metri)

Preinfarktüs anjina

Sinonim: Preinfarction angina, Präinfarktangina. Kalp krizinden önce meydana gelen göğüsteki daralma hissi. (Bkz;  Pre–infarktüs )  (Bkz; anjina)

Koroner spazmı

Sinonim: Coronary spasm, Koronarspamus. Koroner damarlarda meydana gelen ani ve istemsiz kasılmadır. (Bkz; Koroner ) (Bkz; spazmı) Bu kasılmalar kalp kasında iskemiye, takibende

Koroner yetmezliği

Sinonim: coronary insufficiency, Koronarinsuffizienz. Koroner damarın kalbi beslemek için yetersiz olması durumudur. (Bkz; Koroner ) (Bkz; yetmezlik)

Koroner Stenoz

Sinonim: Coronary stenosis, Koronarstenose. Koroner damarın tıkanıklığı. (Bkz; Koroner ) (Bkz; Stenoz)

Koroner dolaşım

Sinonim: Coronary circulation, Koronarkreislaufs. Kalbi kan ile beslemek için kalbi çelenk gibi saran atardamar ve toplardamarların görev aldığı dolaşım sistemidir. Koroner kelimesi

Miyokardiyal nekroz

Sinonim: Miyokard nekrozu, Myocardial necrosis, Myokokardnekrose. Kalp kası dokusunun ölmesi. (Bkz; Miyokardiyal) (Bkz; nekroz).