Ligamentum ovarii proprium

Sinonim: ovarian ligament, utero-ovarian ligament, proper ovarian ligament, Eierstockeigenband. Yumurta’ya ait bağ anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; ovarii) (Bkz; proprium)

Ligamentum latum uteri

Sinonim: broad ligament of the uterus, Ligamentum latum uteri. Rahimin geniş bağı anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; latum ) (Bkz; uteri)

İsthmus uteri

Sinonim: Gebärmutteristhmus, Gebärmutterenge. Rahim gövdesi ile rahim boynu arasında kalan dar bölge, rahim darlığı. (Bkz; İsthmus) (Bkz; uteri)

Mammaplasti

Sinonim: Mammoplasti, Mammaplasty, mammoplasty, mastoplasty. Memenin cerrahi operasyonla yeninden şekillendirilmesidir. (Bkz; Mamma–plasti)

Mamma karsinom

Sinonim: carcinoma of the breast, mammary carcinoma, mammakarzinom. Meme kanseridir. (Bkz; Mamma)  (Bkz; karsinom) Meme kanserini önceden teşhis edebilmek için özel

Mastektomi

Sinonim: Mastectomy, Mastektomie. Meme bezlerinin operasyonla vücuttan alınmasıdır. (Bkz; Mast–ek-tom-i) Operasyonda hastanın derisi korunarak yapılıyorsa subkutan Mastektomi denir. (Bkz; sub–kutan)

Kolporafi

Sinonim: Colporrhaphy, Kolporrhaphie. Yırtılan döl yolu duvarının tekrardan dikilerek onarılmasıdır. (Bkz; Kolp-o-rafi)

Kolporeksis

Sinonim: Colporrhexis, Kolporrhexie. Vajina duvarının yırtılmasıdır. (Bkz; Kolp-o-reksis) 

Kolposkopi

Sinonim: Colposcopy, Kolposkopie. Döl yolunun kamera ile incelenmesidir. (Bkz; Kolp-o-skop–i)

Unipar

Sinonim: Uniparous, Unipara. Bir yavru doğurmuş olan. (Bkz; Uni–par)