İnsan Beynine Özgü Yeni Sinir Hücresi Keşfedildi: Kuşburnu Nöronları

Oldukça yoğun, gür yapısıyla diğer nöronlara “susmaları” gerektiğini “söyleyen” bir nöron. Bunun dışında yeni keşfedilen bu beyin hücrelerinin ne yaptığı

Nöronların Daha Önce Hiç Bilmediğimiz Biçimde İletişim Kurduğuna Dair Deliller Elde Edildi

Araştırmacılar, beynimizdeki sinir hücrelerinin öğrenme ve uzun süreli hafızayı düzenlemek için birbirleriyle iletişim kurma şeklini kontrol eden yeni bir mekanizma

Fasya pelvis viszeralis

Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Fibrae obliquae

Sinonim: Fibra oblikua. Midenin kas tabakasındaki en içeride bulunan eğik kas lifleridir. (Bkz; Fibrae) (Bkz; obliquae)

Septum interventrikulare kordis

Sinonim: ventricular septum, Septum interventriculare, Kammertrennwand. Kalbin karıncıkları arasındaki duvardır. (Bkz; Septum) (Bkz; inter–ventr–ikul–are ) (Bkz; kordis)

dermis

Sinonim: Lederhaut. Antik Yunancadaki δέρμα (dérma, “deri, post”)’dan türemiştir. Hayvan derilerinin vücuttan ayrılıp insani ihtiyaçlar için kullanılmadan önceki halidir. Latincede; deri

Stratum spinosum

Sinonim: spinous layer/prickle cell layer, Stachelzellschicht. Üst deride bazal tabakanın üstünde tanecikli tabakanın altında olan tabakadır. (Bkz; Stratum) Işık mikroskobunda bu tabaka

Stratum disjunctum

Epidermisteki boynuzsu tabakanın en üst tabakasıdır. (Bkz; Stratum) Bu tabakada bulunan ölü korneositler tabakadan dış etkenler sayesinde ayrılır. (Bkz; disjunctum)

Stratum pigmentozum retinae

Sinonim: Stratum pigmentosum retinae, pigmented part of retina, retinal pigment epithelium (RPE),  Pars pigmentosa retinae. Göz küresinindeki ağ tabakanın renk veren madde içeren

Sindesmoz

Sinonim: bağlamlaşım, sindesmozis, syndesmosis, Syndesmosis, Bandhaftung. İki kemiğin kollajen, gevşek ve elastik bağ doku ile birlemesidir. (Bkz; Sin–desmoz)