Preparat

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: präparat. Latincedeki pre+ parare hazırlamak’den türeyen praeparare önceden hazırlamak kelimesinin isim hali praeparatum‘dur. Almancası ise praeparat önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç’dır. 2. İşlem

İmmünhistokimya

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Immunohistochemistry (IHC). Dokuları bağışıklık kimyasalları ile inceleme yöntemidir. Hücreler ve dokudaki yapılar Antikorlara bağlı boya maddeleri ile boyanır ve belirli

İnsan Beynine Özgü Yeni Sinir Hücresi Keşfedildi: Kuşburnu Nöronları

Tahmini okuma süresi: 3 dakika Oldukça yoğun, gür yapısıyla diğer nöronlara “susmaları” gerektiğini “söyleyen” bir nöron. Bunun dışında yeni keşfedilen bu beyin hücrelerinin ne yaptığı

Nöronların Daha Önce Hiç Bilmediğimiz Biçimde İletişim Kurduğuna Dair Deliller Elde Edildi

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Araştırmacılar, beynimizdeki sinir hücrelerinin öğrenme ve uzun süreli hafızayı düzenlemek için birbirleriyle iletişim kurma şeklini kontrol eden yeni bir mekanizma

Fasya pelvis viszeralis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Fibrae obliquae

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Fibra oblikua. Midenin kas tabakasındaki en içeride bulunan eğik kas lifleridir. (Bkz; Fibrae) (Bkz; obliquae)

Septum interventrikulare kordis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: ventricular septum, Septum interventriculare, Kammertrennwand. Kalbin karıncıkları arasındaki duvardır. (Bkz; Septum) (Bkz; inter–ventr–ikul–are ) (Bkz; kordis)

dermis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Lederhaut. Antik Yunancadaki δέρμα (dérma, “deri, post”)’dan türemiştir. Hayvan derilerinin vücuttan ayrılıp insani ihtiyaçlar için kullanılmadan önceki halidir. Latincede; deri

Stratum spinosum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: spinous layer/prickle cell layer, Stachelzellschicht. Üst deride bazal tabakanın üstünde tanecikli tabakanın altında olan tabakadır. (Bkz; Stratum) Işık mikroskobunda bu tabaka

Stratum disjunctum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Epidermisteki boynuzsu tabakanın en üst tabakasıdır. (Bkz; Stratum) Bu tabakada bulunan ölü korneositler tabakadan dış etkenler sayesinde ayrılır. (Bkz; disjunctum)