Homeostaz

Sinonim: Homeostasis, Homöostase, Homöostat.  Yaşayan organizmaların, çevrenin değişen koşullarına karşı vücut içi dengesini korumasına denir. (Bkz; Hom-eo-staz)

Miyelosit

Sinonim: Myelocyte, Myelozyt. Kemik iliği hücresidir. (Bkz; Miyel-o-sit) Miyeloblastlar önce öncül kemik iliği hücresi olan Promiyelosit (Sin: Promyelocyte, Pro–myel-o-zyt)’lere dönüşür.

Miyeloblast

Sinonim: myeloblast, myeloblasten. Granülositlere farklılaşan olgunlaşmamış kemik iliği hücreleridir. (Bkz; Miyel-o-blast) Kaynak: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0e/0e/c8/0e0ec8cff12ea11fe2c732d2cca68eb8.jpg Miyeloblastlar Miyelositlere farklılaşırlar.

Diyapedez

Sinonim: Diapedesis, Diapedese,  leukocyte extravasation. İçeri girmek.(Bkz; Diya–pedez)

Hematometra

Sinonim: hemometra, hämatometra. Rahim içinde kan birikmesidir. (Bkz; Hemat-o-metra)

Hipersplenizm

Sinonim: hypersplenism, hypersplenismus. Dalağın normalden fazla çalışmasıdır. Hiper–splen–izm

MIT Hücreleri Akustik Olarak Ayırabilen Bir Sistem Geliştirdi

Mikro-akışkan kanal içeren cihazlar tıbbi ve temel araştırmalarda hücreleri hızla analiz edebilme potansiyeline sahiptir. Araştırmacılar hücrelerin boyuna, şekil değiştirebilme ve elektriksel

Gerçek Kahraman James Harrison: Kanı Sayesinde 2 Milyondan Fazla İnsanın Hayatını Kurtardı!

Avusturalyalı James Harrison, sıradışı bir kan karışımına sahip olmasından ötürü “altın kollu adam” olarak anılıyor. Harrison’ın kanında Rho(D) İmmün-globülin adı