RNA polimeraz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  RNAP veya RNApol. DNA’daki bilgiyi RNA sentezleyerek aktaran enzim ailesidir. (Bkz; RNA) (Bkz; polimeraz)

Dilute Gen

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Omurgalılarda kürk rengini belirleyen gendir. (Bkz; Dilute)

RNA

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Açılımı Ribo Nükleik asit‘tir. Riboz şekeri içerir. mRNA UTR (untranslated region) içerir. Zİncirin ucundaki iki kodlanmayn alanı ifade eder.

Y Kromozomu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Y chromosom. 231 gene sahiptir.

Peutz-Jeghers sendromu (PJS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Peutz-Jeghers Syndrome, Hutchinson-Weber-Peutz-Syndrom, Peutz-Jeghers Hamartose. Otozomal dominant kalıtım ile aktarılan sindirim yolunda polip oluşumu, mukokutan alanda pigment anormalliklerinin bulunduluğu

Soy-içi üreme

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Inbreeding, İnzucht. Akraba içi üreme sonucu oluşan döldür. Soy-içi üreme katsayıının hesaplanması;

Fenotipik plastisite

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Phenotypic plasticity, Phenotypische plastizität. Çoklu fenotipi ifade eden tekil bir genotipin çevresel uyarılara karşı vermiş olduğu tepki sürecidir.

von Hippel-Lindau sendromu (VHL)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sİnonim: von Hippel-Lindau syndrome, cerebroretinal angiomatosis, Von-Hippel-Lindau-Syndrom, Morbus Hippel-Lindau, VHL, enzephaloretinale Angiomatose, Angiomatosis cerebelli et retinae, Netzhautangiomatose. Otozomal dominant olarak

Okazaki parçaları

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Okazaki fragments, Okazaki-Fragment. DNA replikasyonu sırasında yaklaşık 150-200 baz çiftli DNA nükleotidlerinden oluşan kısa zincirdir. Daha sonra bu parçalar

Primozom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: primosome, Primosom. DNA replikasyonu sırasında RNA primerinin sentezlenmesinden sorumlu protein topluluğudur. Sadece Prokaryotlarda bulunur. Ökaryotlarda ise başka proteinler bu