Peutz-Jeghers sendromu (PJS)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Peutz-Jeghers Syndrome, Hutchinson-Weber-Peutz-Syndrom, Peutz-Jeghers Hamartose. Otozomal dominant kalıtım ile aktarılan sindirim yolunda polip oluşumu, mukokutan alanda pigment anormalliklerinin bulunduluğu

Soy-içi üreme

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Inbreeding, İnzucht. Akraba içi üreme sonucu oluşan döldür. Soy-içi üreme katsayıının hesaplanması;

Fenotipik plastisite

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Phenotypic plasticity, Phenotypische plastizität. Çoklu fenotipi ifade eden tekil bir genotipin çevresel uyarılara karşı vermiş olduğu tepki sürecidir.

von Hippel-Lindau sendromu (VHL)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sİnonim: von Hippel-Lindau syndrome, cerebroretinal angiomatosis, Von-Hippel-Lindau-Syndrom, Morbus Hippel-Lindau, VHL, enzephaloretinale Angiomatose, Angiomatosis cerebelli et retinae, Netzhautangiomatose. Otozomal dominant olarak

Okazaki parçaları

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Okazaki fragments, Okazaki-Fragment. DNA replikasyonu sırasında yaklaşık 150-200 baz çiftli DNA nükleotidlerinden oluşan kısa zincirdir. Daha sonra bu parçalar

Primozom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: primosome, Primosom. DNA replikasyonu sırasında RNA primerinin sentezlenmesinden sorumlu protein topluluğudur. Sadece Prokaryotlarda bulunur. Ökaryotlarda ise başka proteinler bu

Alel

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: allele. Antik Yunancadaki ἄλλος (állos, “diğer”)’dan türeyen ἀλληλ–(allēl-) eki Genetik’de allelomorph olarak adlandırılan kavramın kökünü oluşturur, daha sonra Almancada kısalarak Allel diye ifade

Polimeraz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: polymerase. Nükleotidlerden uzun zincirli polimerler yapan çok işlevli enzimdir. (Bkz; Polimer–az)

“Çöp DNA” Olarak Düşünülen DNA Parçasının Yeni Bir Rolü Keşfedildi

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Araştırmacılar, “çöp DNA” olarak tanımlanan uydu DNA’nın genomu bir arada tutmada önemli bir rol oynadığını belirledi. DNAmızın büyük bir kısmı

Yüz Yapısında Rol Oynayan 15 Yeni Gen Belirlendi

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Belçika’da bulunan Leuven Üniversitesi’nden ve ABD’deki Pittsburgh, Stanford ve Penn State Üniversiteleri’nden araştırmacılar, insan yüzünün biçimsel özelliklerini kazanmasına etki eden