Fibrae obliquae

Sinonim: Fibra oblikua. Midenin kas tabakasındaki en içeride bulunan eğik kas lifleridir. (Bkz; Fibrae) (Bkz; obliquae)

Area nuda

Sinonim: bare area, Area nuda hepatis. Karaciğerin çıplak bölgesini ifade eder. (Bkz; Area) (Bkz; nuda) (Bkz; hepatis)

Özofagokolostomi

Sinonim: Oesophagocolostomy, esophagocolostomy, Ösophagocolostomie. Yemek borusunun kalın bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-kol-o-stom–i)

Özofagoileostomi

Sinonim: oesophagoileostomy, esophagoileostomy, Ösophagostomie. Yemek borusunun kıvrım bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-ile-o-stom–i)

Özofagojejunostomi

Sinonim: Esophagoenterostomy, Oesophagojejunostomie. Yemek borusunun boş bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-jejun-o-stom–i)

Özofagoenterostomi

Sinonim: Esophagoenterostomy, Oesophagoenterostomie. Yemek borusu ile bağırsağın cerrahi operasyonla bağlandığı yerdeki ağızdır. (Bkz; Özofag-o-enter-o-stom–i)

Özofajektomi

Sinonim: Özofagektomi, Esophagectomy, Oesophagectomy, Ösophagektomie. Yemek borusunun vücuttan çıkarılmasıdır. (Bkz; Özofaj–ek-tom-i)

Özofagotomi

Sinonim: Özofajotomi, esophagotomy, ösophagotomie. Yemek borusun cerrahi operasyon sırasında kesilip açılmasıdır. (Bkz; Özofag-o-tom–i)

Özofajit

Sinonim: Esophagitis, oesophagitis, Ösophagitis. Yemek borusun iltihaplanmasıdır. (Bkz; Özofaj–it)

Özofagoskopi

Sinonim: Oesophagoscopy, Oesophagoskopie. Yemek borusunun bir kamera yardımıyla görüntülenip incelenmesidir. (Bkz; Özofag-o-skop–i)