Pepsin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Eski Yunancadaki πέψις pepsis, „sindirim”dan türemiştir. Mide öz suyunda bulunan proteolitik bir enzimdir. Proteinleri daha küçük yapılara ayrılmasını sağlar.

oniki parmak bağırsağı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincesi duodenum‘dur. İnce bağırsağın ilk bölümüdür. 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir oniki parmak bağırsağında; Villiler hassas; epitel hücrelerin aralarında

Peutz-Jeghers sendromu (PJS)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Peutz-Jeghers Syndrome, Hutchinson-Weber-Peutz-Syndrom, Peutz-Jeghers Hamartose. Otozomal dominant kalıtım ile aktarılan sindirim yolunda polip oluşumu, mukokutan alanda pigment anormalliklerinin bulunduluğu

Zollinger Ellison Sendromu (ZES)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Zollinger-Ellison syndrome. Gastrin’in normalden fazla salgılanması durumunda ortaya çıkan klinik tablodur. Üç ana belirtisi vardır; Mide-onikiparmak bağırsağı yolunda ortaya

Fibrae obliquae

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Fibra oblikua. Midenin kas tabakasındaki en içeride bulunan eğik kas lifleridir. (Bkz; Fibrae) (Bkz; obliquae)

Area nuda

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: bare area, Area nuda hepatis. Karaciğerin çıplak bölgesini ifade eder. (Bkz; Area) (Bkz; nuda) (Bkz; hepatis)

Özofagokolostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Oesophagocolostomy, esophagocolostomy, Ösophagocolostomie. Yemek borusunun kalın bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-kol-o-stom–i)

Özofagoileostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: oesophagoileostomy, esophagoileostomy, Ösophagostomie. Yemek borusunun kıvrım bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-ile-o-stom–i)

Özofagojejunostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Esophagoenterostomy, Oesophagojejunostomie. Yemek borusunun boş bağırsağa cerrahi operasyonla bağlanması sonucu aralarında oluşan geçittir. (Bkz; Özofag-o-jejun-o-stom–i)

Özofagoenterostomi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Esophagoenterostomy, Oesophagoenterostomie. Yemek borusu ile bağırsağın cerrahi operasyonla bağlandığı yerdeki ağızdır. (Bkz; Özofag-o-enter-o-stom–i)