Cinsiyet Oranlarımıza Antik Bir Virüs mü Karar Veriyor?

Yale Üniversitesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırmada, insanın ve diğer tüm memelilerin cinsiyet oranlarının, kendini memeli genomunun içine 1,5 milyon yıl

Descensus testis

Embriyonal dönemde er bezi ilk başta karın boşluğunda gelişir. Hamileliğin sonlarına doğru er bezinin kasık kanalından vücudun aşağısına doğru inmesine

Teratogenez

Sinonim: Teratogenesis, teratogenese. Gelişim bozukluğunun oluşmasıdır. (Bkz; Terat-o-genez)

Amniyosentez

Sinonim: Amniocentesis, Amniozentese. Fetüsün durumu ile ilgili bilgi edinmek için, amniyon kesesinden amniyon sıvısını alınması işlemidir. (Bkz; Amniy-o-sentez)

Amniyon

Sinonim: Döl kesesi,  amniyon zarı, amniyon kesesi, amniyo-, amnio-, amni-. Antik Yunancada ἀμνίον ‎(amníon, “yakalanan kurbanın kanının bulunduğu kase”) kelimesinden türeyen Latincedeki amnion

Amniyoskopi

Sinonim: Amnioscopy, amnioskopie. Rahim kanalından endoskopik kamera ile vücudun içine girilip, amniyon kesesi ve amniyon sıvısının incelenmesi işlemine denir.

Fetüs

Sinonim: Dölüt, Fetus. Ana Hint-Avrupa dilindeki dʰeh₁(y) kelimesinden türeyen Latincedeki fētus‘un anlamları; Gebe, yavru ile dolu, Bereketli, üretken, doğurgan, Yakın zamanda doğurmuş, emziren kişi.

Gonadal disgenezi

Sinonim: Gonadal dysgenesis, Gonadaldysgenesie. Eşey organların kusurlu gelişimidir. (Bkz; Gonad–al) (Bkz; dis-genez)

Üreter ajenezi

Sinonim: üreter agenezi, ureter agenesis, ureter agenesie. Embriyonal gelişim sürecinde yaşanan aksaklıktan dolayı idrar borusunun oluşmamasıdır. İki tipi vardır: Unilateral üreter

Sonik Kirpi: Parmak Yaratma Sürecinin Ardındaki Genler, Çalışma Prensipleri ve Evrim

Ana rahmindeki gelişimin 51. günündeki bir bebeğin parmakları… Yazımıza bir uygulamayla başlayalım. Başparmağınızı avuç içinize doğru kıvırın veya işaret parmağınıza