Eliminasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Elimination. Latincedeki ex “dışarı” + limine (limen’in ablatif hali) “eşik”‘nin bileşiminden türeyen  ex limine “eşikden dışarıya”, daha sonra fiil

Fenotipik varyasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Phenotypic variation, Phänotypische Variation. Bir popülasyonda bulunan genotiplerden oluşan morfolojik çeşitliliği ifade eder. (Bkz; Fenotip–ik) (Bkz; varyasyon) Homozigot gen

Uyum başarısı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Fitness. Evrimsel biyolojiye göre, bir canlının doğal veya yapay seçilim altındaki sayısal değeridir. Bu değer, genotipe veya fenotipe dayalı

Mutualizm

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Mutualism, Mutualismus İki tür arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkiye denir. (Bkz; Mutual-izm)

Ototrof

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Autotroph, Autotrophie. Kendi besinini inorganik moleküllerden ışık, ısı veya diğer enerji kaynaklarıyla üreten organizmalara denir. (Bkz; Oto–trof)

Ekoloji

Tahmini okuma süresi: 4 dakika Ekoloji kelimesi ilk defa 1866’da Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.   1.Popülasyonların yapısı 1.1.Yaşam alanı 1.2.Demografik 1.3. Popülasyon genetiği 2.Popülasyonun büyüklüğü

Fenotipik plastisite

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Phenotypic plasticity, Phenotypische plastizität. Çoklu fenotipi ifade eden tekil bir genotipin çevresel uyarılara karşı vermiş olduğu tepki sürecidir.

Emigrasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Emigration. Bir kişi veya topluluğun buluduğu yeri bırakıp bir başka popülasyonun olduğu alana dahil olmasıdır. (Bkz; E-migr-asyon)  

Estivasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Aestivation, Ästivation, æstivation, estivation. Latincedeki aestus (“ısı”)’dan türeyen aestivare‘den türemiştir. Anlamları: Yaz aylarındaki metabolik depresyon ve hareketsizlik hali, (Botanik) bir

phorbḗ

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Forb, food. Antik Yunancadadaki φέρβω (phérbō, “beslemek”) +‎ -η (-ē, sona gelen isim yapan ek)’den türeyen φορβή (phorbḗ)’nin anlamları: Odunsu olmayan çiçekli bitki.