Tautomeri

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Tautomers, Tautomerie. Birbirlerine dönüşebilen kimyasal bileşiklerin yapısal izomerlerinin denge halinde bulunmasıdır. Bu izomerlerinin her birine tautomer denir. (Bkz; Taut-o-mer–i)

Kalsiyum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: calcium, Kalzium. 1808’de  Sir Humphry Davy tarafından önerilen bu isim, Latincedeki calx (“kireç, kireç taşı”)’dan türemiştir. Kireç taşının içinde bolca

ergosterol

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Ergosterin. Mantarların hücre zarında bulunur. Vitamin D2’nin bir steroid öncülüdür.

Osmoregülasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osmoregulation. İnsan vücudundaki sıvıların osmotik basıncını düzenlenmesini sağlanmasıdır. Bu sayede Homeostaz’ı korur. (Bkz; Osmo–regül–asyon)

Osmoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osmosis, Osmose. Ana Hint-Avrupa’daki *wedhe- “itmek, vurmak”den türeyen Antik Yunancadaki othein, zamanla farklılaşarak ὠσμός (ōsmós, “itmek”) olmuştur.  Çözücü maddelerin (Ör; su gibi) yarı geçirken bir

Metoprolol

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Ticari isim: Lopressor ®, Beloc, Betablok, Mecorlong, Saneloc. Seçici β1 adrenerjik reseptör blokaj ajanıdır. İndikasyon:  kalp yetmezliği, angina pektoris, hafif-orta dereceli hipertansiyon Yan

Kolodyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Kollodium, Collodion  Eter ve alkol içinde bulunan ağdalı, yanıcı nitroselüloz bir çözeltidir. 1846’da Louis-Nicolas Ménard ve Florès Domonte‘ın selüloz nitratın eter çözeltisi içinde

Higroskopik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: hygroscopic, hygroskopisch. Kimyada molekülün kolayca su tutabilmesine denir. (Bkz; Higr-o-skop–ik) Örn; Kükürt dioksid

Oksijen

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: oxygen, sauerstoff, -oxy, -oksi. Fransızcadaki oxygène ( Lavoisier’ın önerdiği principe oxigine ‘asitleştirme prensibi’nden gelen; principe oxygène,)’dan türemiştir. Bu kelime ise Eski Yunancadaki ὀξύς (oxús, “keskin”) + γένος (génos, “doğum”) kelimelerinin birleşmesinden türemiştir.

Saç telinden 1000 kat ince makine geliştiren uzmanlara Nobel Kimya Ödülü

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Nobel Kimya Ödülü, dünyanın en küçük makinelerini geliştiren bilim insanları Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Bernard L. Feringa’ya