Kolodyon

Sinonim: Kollodium, Collodion  Eter ve alkol içinde bulunan ağdalı, yanıcı nitroselüloz bir çözeltidir. 1846’da Louis-Nicolas Ménard ve Florès Domonte‘ın selüloz nitratın eter çözeltisi içinde

Higroskopik

Sinonim: hygroscopic, hygroskopisch. Kimyada molekülün kolayca su tutabilmesine denir. (Bkz; Higr-o-skop–ik) Örn; Kükürt dioksid

Oksijen

Sinonim: oxygen, sauerstoff, -oxy, -oksi. Fransızcadaki oxygène ( Lavoisier’ın önerdiği principe oxigine ‘asitleştirme prensibi’nden gelen; principe oxygène,)’dan türemiştir. Bu kelime ise Eski Yunancadaki ὀξύς (oxús, “keskin”) + γένος (génos, “doğum”) kelimelerinin birleşmesinden türemiştir.

Saç telinden 1000 kat ince makine geliştiren uzmanlara Nobel Kimya Ödülü

Nobel Kimya Ödülü, dünyanın en küçük makinelerini geliştiren bilim insanları Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Bernard L. Feringa’ya

Gaz Karbondioksit Salınımını Yakıta Çevirmek Mümkün Hale Geliyor

Her yıl insanlar 30 milyar ton karbondioksiti atmosfere enjekte ederek, insan etkisi ile iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın ilerlemesine sebep

DAHA YAKIN OLMAK İÇİN: ELEKTRON MİKROSKOPLARI

Artık neredeyse takip etmekte zorlanmaya başladığımız teknolojik gelişmeler ve doğuşuna tanık olduğumuz yeni ürünler (malzeme bilimi ve biyoloji alanındaki gibi),

Karbondioksidi yakıta dönüştürme yöntemi bulundu

Bilim adamları, laboratuvar ortamında fotosenteze benzer bir süreç yaratarak karbondioksidi kullanılabilir yakıta dönüştürdü. ABD Enerji Bakanlığının Argonne Ulusal Laboratuarı ve

Yağlar Beyni, Beyin de Diyetimizi Etkiliyor

Yağ moleküllerinin çok büyük bir bölümünü oluşturan yağ birimleri olan ‘yağ asitleri’ doğal şartlar altında iki ana gruba ayrılırlar: Doymuş

İNCECİK KANALLAR VE SIVILAR: MİKROAKIŞKANLAR

Bitkisel dokular denince hepimizin aklında ışıklar çakar: pek doku, sürgen doku, koruyucu doku, iletim doku vs… Saydıklarımız arasından bu yazımız

Güneş Kreminin İçinde Ne var?

Yaz ayları belli bir kesim için dinlenme, eğlenme veya tatil yapmaktan fazlasını ifade edebilir. Örneğin, diğer mevsimler boyunca büyük çoğunlukla