Sertralin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar: Zoloft®. Selektif Serotonin-Reuptake-Inhibitör (SSRI) grubuna ait bir etken maddedir. Bir antidepresandır. 1)İndikasyon Depresyon Borderline Sendrom Dürtü bozuklukları Panik

Metamfetamin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: methamphetamine. Aşırı bağımlılık yaratıcı potansiyele sahip bir madde, kimyasal olarak fentenil amin olarak adlandılır. Tam sistematik adı ise (IUPAC);

Kokain

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Cocaine. Keçuva dilinde Erythroxylaceae ailesine ailt bitkilerin bazılarına şekillerinden ötürü kuka (kanca) denilir. İspanyolcaya Coca olarak geçmiştir. Kokain olarak

Ekstazi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: ecstasy. Antik Yunancadaki ἐκ (ek, “dışarı”) ve ἵστημι (hístēmi, “ben dururum”)‘un bileşiminden oluşan  ἐξίστημι (exístēmi, “Ben (bulunduğum) yerden çıkarım, yer değiştiririm”), ἔκστασις (ékstasis) ismi Latincede ecstasis

Sakkaroz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Sükroz, çay şekeri.  Latincedeki saccharum (şeker)’den türemiştir. Bir glukoz ve bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen disakkarittir.

Alaşım

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika İki veya daha fazla metalin bileşmesine denir.

Çözünme

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Solvasyon. Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak

Vitamin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Organik moleküllerdir. Organizmanın işlevini uygun şekilde yerine getirebilmesi için küçük miktarlarda gereklidir. Suda çözünen; Yağda çözünen; A, D, E, K

Maltoz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: malt şekeri, di-glikoz. C12H22O11 moleküler formüllü bir disakkarittir. Maltaz enzimi ile hidroliz edilir.

Tautomeri

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Tautomers, Tautomerie. Birbirlerine dönüşebilen kimyasal bileşiklerin yapısal izomerlerinin denge halinde bulunmasıdır. Bu izomerlerinin her birine tautomer denir. (Bkz; Taut-o-mer–i)