Sakkaroz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Sükroz, çay şekeri.  Latincedeki saccharum (şeker)’den türemiştir. Bir glukoz ve bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen disakkarittir.

Alaşım

Tahmini okuma süresi: 1 dakika İki veya daha fazla metalin bileşmesine denir.

Çözünme

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Solvasyon. Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak

Vitamin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Organik moleküllerdir. Organizmanın işlevini uygun şekilde yerine getirebilmesi için küçük miktarlarda gereklidir. Suda çözünen; Yağda çözünen; A, D, E, K

Maltoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: malt şekeri, di-glikoz. C12H22O11 moleküler formüllü bir disakkarittir. Maltaz enzimi ile hidroliz edilir.

Tautomeri

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Tautomers, Tautomerie. Birbirlerine dönüşebilen kimyasal bileşiklerin yapısal izomerlerinin denge halinde bulunmasıdır. Bu izomerlerinin her birine tautomer denir. (Bkz; Taut-o-mer–i)

Kalsiyum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: calcium, Kalzium. 1808’de  Sir Humphry Davy tarafından önerilen bu isim, Latincedeki calx (“kireç, kireç taşı”)’dan türemiştir. Kireç taşının içinde bolca

ergosterol

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Ergosterin. Mantarların hücre zarında bulunur. Vitamin D2’nin bir steroid öncülüdür.

Osmoregülasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osmoregulation. İnsan vücudundaki sıvıların osmotik basıncını düzenlenmesini sağlanmasıdır. Bu sayede Homeostaz’ı korur. (Bkz; Osmo–regül–asyon)

Osmoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Osmosis, Osmose. Ana Hint-Avrupa’daki *wedhe- “itmek, vurmak”den türeyen Antik Yunancadaki othein, zamanla farklılaşarak ὠσμός (ōsmós, “itmek”) olmuştur.  Çözücü maddelerin (Ör; su gibi) yarı geçirken bir