Clara hücresi

Sinonim: Klüp hücresi, Clara cell, club cell, Keulenzelle, Exocrinocytus bronchiolaris, bronchiolar exocrine cells, Keulenzelle. Alman Anatomist Max Clara (1899–1966) tarafından 1937’de keşfedilmiştir. Kendisi

Beze

Sinonim: gland, Drüse Vücut yüzeyine, boşluğuna veya damar ağının içine madde sentezleyip salgılayan organdır. Tipleri 1)Salgı yönüne göre 1)Ekzokrin salgı bezleri; ter

Çıplak Gerçek: İnsanların Neden Kürkü Yoktur?

İnsanlar neredeyse çırılçıplak durumdaki derileriyle, primatlar arasında benzersizdir. Sülalemizin tüm diğer üyeleri, çoğu başka memeli türünde olduğu gibi kalın bir

Substansiya grizea

Sinonim: Boz madde, Substantia grisea, Grey matter (gray matter), Graue Substanz (GS). Merkezi sinir sisteminde, omurilikte iç kısımda, beyinde dış kısımda bulunan, sinir hücrelerinin

Miyelosit

Sinonim: Myelocyte, Myelozyt. Kemik iliği hücresidir. (Bkz; Miyel-o-sit) Miyeloblastlar önce öncül kemik iliği hücresi olan Promiyelosit (Sin: Promyelocyte, Pro–myel-o-zyt)’lere dönüşür.

Kemotaksis

Sinonim: Chemotaxis, chemotaxes(çoğul hali). Organizma veya hücrelerin kimyasal bir uyarana karşı verdiği hareketleridir. (Bkz; Kem-o-taksis) Bu hareketler uyarana doğru ise; Kemotraktan

Diyapedez

Sinonim: Diapedesis, Diapedese,  leukocyte extravasation. İçeri girmek.(Bkz; Diya–pedez)

Hipotrofi

Sinonim: Hypotrophy, Hypotrophia, Hypotrophie. Hücre büyüklüğünün azalmasından dolayı dokunun küçülmesidir. (Bkz; Hipo–trof–i)

Nabzı atan kadavra olgusu

Image copyrightGETTY Bazı vücut fonksiyonları hala yerinde olan insanlar nasıl oluyor da ölmüş sayılıyor? Nabızları hala atan, idrar üreten, bedenleri

Spermiyogenez

Sinonim: Spermiogenesis, Spermiogenese. Spermatidlerin hareket yeteneğini kazandığı Spermatogenezin son evresidir.