Mikoloji

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Mantarla ilgilenen, onların genetik ve ya biyokimyasal özelliklerini incelleyip sınıflandıran biyolojinin bir dalıdır. (Bkz; Mik-o-loj–i)

Endospor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Bazı bakterilerin uygun olmayan zor koşullar altında sitoplazma yüzeyini minimuma indirerek metabolizmasını en düşük halde çalıştırmasıyla geçilen uyku durumudur. Bu durumdayken üreme

Spor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Spore. Ana Hint-Avrupadaki *sper- (“yaymak”) ‘den türeyen Antik Yunancadaki σπόρος (spóros, “ekim”) and σπείρω (speírō, “ekmek”) kelimeleri, Latincede spora diye ifade edilmiştir. Daha sonrasında spor diye

Omnivor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincedeki omni– (hepsi) +‎ -vorous‘un bileşiminden türeyen omnivorous‘dan türemiştir. Anlamları; Ne etçil ne de otçul olan diyet, (Mecazi) farklı konulara ilgisi olmak,

Sölom

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Coelom. Yunancadaki κοῖλος koilos „boşluk”tan türeyen κοίλωμα koiloma „derinleşme“, „boşluk alanı”den türemiştir. Çok hücreli hayvanların vücut boşluğu için kullanılır, genelde sindirim yolu

Kserofit

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim Xerophyte. Yunancadaki xero- (“kuru”) +‎ -phyte (“bitki”)’nin bileşmesinden oluşmuştur (Bkz; Ksero-fit). Anlamları; Suyun az olduğu topraklarda  (Çöl, tundra gibi) yaşayabilen herhangi bir bitki

Korolla

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincedeki corōna (“çelenk, taç”)’ın küçültme eki almış hali olan corōlla‘dan türemiştir. Hal Tekil Çoğul Nominatif corōlla corōllae Genitif corōllae corōllārum Datif

HeLa hücre hattı

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Afroamerikan hasta olan Henrietta Lacks (* 1. August 1920, Roanoke (Virginia), † 4. Oktober 1951, Baltimore (Maryland))’nın rahim ağzı tümöründen

Ekosistem

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Belirli bir alandaki canlılar ve onları saran cansız yapıları ifade eder. (Bkz; Eko–sistem)

Hücre bağlantıları

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  interselüler köprü. Bazı çok hücreleri organizmalarda bulunan epitel hücrelerin adhezyonunu sağlayan yapıdır.