İnsan Koryonik Gonadotropini (İKG)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: human chorionic gonadotropine, humanes Choriongonadotropin, menschliches Chorion-Gonadotropin, HCG, hCG, beta-HCG. Embriyonun rahime yerleşmesi sonrasında plasenta tarafından salgılanan bir peptid

Tyrothricin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar; Tyrosur®, Dorithricin® 1930’ların sonlarına doğru Amerikalı Mikrobiyolog Rene Dubos tarafından kanıtlanan, Bacillus brevis türünden elde edilen bir karışımdır. Daha sonraki

İmmünglobülin E (IgE)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Immunglobulin E. Sadece memelilerde bulunan bir antikor türüdür. Normal değer aralığı; 0- 4 kU/L (yeni doğanlarda) 0 ~148 kU/L (çocuklarda, yetişkinlerde)

Lipaz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Lipase. Gliserin ve yağ asitleri gibi nötral yağlardaki ester bağlarını parçalayan enzimdir. Suda çözünür.

Miyozin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Myosin. mys‚Kas’’ın genitif hali olan myos‘dan türemiştir. Kas hücresindeki sarkomer adlı yapının içindeki motor proteinidir.

HLA-B27

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Human Leukocyte Antigen-B (HLA-B) İnsan lökosit antijeni -B Grubunda olan bir antijendir. Bu antijen genetik varyasyon ile ifade edilir. Toplumun

Biyotin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:  H vitamini,  B7 vitamini, güzellik vitamini, Biotin, coenzyme R, Suda çözülebilir B vitamini kompleksidir.

Kreatin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Creatine. Antik Yunancadaki κρέας (‘et’)dan türemiştir. Omurgalı hayvanlarda sinir ve kas hücrelerine enerji vermek için kullanılan doğal bir amino

Osmoregülasyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Osmoregulation. İnsan vücudundaki sıvıların osmotik basıncını düzenlenmesini sağlanmasıdır. Bu sayede Homeostaz’ı korur. (Bkz; Osmo–regül–asyon)

Tiroid Uyarıcı Hormon (TUH)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Tiroid Stimule Edici Hormon, Thyroid-stimulating hormone, thyrotropin, thyrotropic hormone, hTSH, human TSH,  Thyreotropin, thyreotropes Hormon, Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) Sümüksü bezin ön lobundan