Perforan damarların venöz yetmezliği

Perforan damarların venöz yetmezliği

Genellikle perforan damarların venöz yetmezliği olarak adlandırılan perforan yetmezliği, yüzeysel toplardamar sistemini bacaklardaki derin toplardamar sistemine bağlayan damarların (perforan veya perforatör damarlar olarak bilinir) düzgün çalışmadığı bir durumdur. Bu...
Anevrizma spurium

Anevrizma spurium

Anevrizma spurium (aynı zamanda psödoanevrizma olarak da bilinir), bir arterdeki sızıntılı bir deliğin sonucu olarak oluşan bir hematomdur. Bu gerçek bir anevrizma değil çünkü arteriyel duvarın dışarı taşmasını gerektirmiyor. Bunun yerine, kan atardamardan dışarı...

Endovasküler Protez

Endovasküler prosedürler, vasküler hastalığı tedavi etmek için kan damarlarının içine kateter veya stent gibi aletlerin yerleştirilmesini içerir. Damar cerrahisi alanında, endovasküler stent greft veya basitçe stent greft olarak da bilinen bir endovasküler protez...

Vena umbilicalis

“Vena umbilicalis” terimi, Latince “damar” anlamına gelen “vena” ve “göbeğe ait” anlamına gelen “umbilicalis” kelimelerinden gelir. İlk olarak 1615 yılında İngilizce olarak kullanılmıştır. Göbek damarı,...

Vena basilica

Vena bazilikası terimi, Latince vena (damar) ve bazilika (kraliyet) kelimelerinden gelir. Koldaki en büyük damar olması ve kolun iç tarafı olan “kraliyet tarafında” yer alması nedeniyle bu damara isim verilmiştir. Bazilik damar, üst ekstremitenin ön kol ve...