Balanopostit

Sinonim: Balanoposthitis. Sünnet derisi ve penis başının iltihaplanmasıdır. (Bkz; Balan-o-post–it)

Prostatopati

Sinonim: Prostatopathy, prostatopathie. Prostat bezinin hastalıklarına verilen genel addır. (Bkz; Prostat-o-pat-i)

Epididimovazektomi

Sinonim: Epididymovasectomy, Epididymovasektomie. Epididimis ve meni kanalının vücuttan operasyonla alınmasıdır. (Bkz; Epididim-o-vaz–ek-tom-i)

Vazovazostomi

Sinonim: Vasovasostomy, vasovasostomie. Koparılmış meni kanallarının tekrardan birbirine bağlamak için yapılan cerrahi operasyondur. (Bkz; Vaz-o-vaz-o-stom-i)

Vazektomi

Sinonim: Vasectomy, Vasektomie. Meni kanalının vücuttan operasyonla çıkartılmasıdır. (Bkz; Vaz–ek-tom-i) 

Epididimektomi

Sinonim: Epididymectomy, Epididymektomie. Epididimis’in vücuttan operasyonla çıkarılmasıdır. (Bkz; Epididim–ek-tom-i)

Varikosel testis

Sinonim: Varicocele testis, Varikozele testis. Er bezi torbasındaki toplardamar ağının varisleşerek oluşturdukları fıtık. (Bkz; Varikosel) (Bkz; testis)

Hidrosel testis

Sinonim: Hydrocele testis, hydrozele testis. Er bezi torbasının en iç katmanı olan tunika vajinaliste sıvı birikmesidir. (Bkz; Hidrosel) (Bkz; testis)

Descensus testis

Embriyonal dönemde er bezi ilk başta karın boşluğunda gelişir. Hamileliğin sonlarına doğru er bezinin kasık kanalından vücudun aşağısına doğru inmesine

Orşiektomi

Sinonim: orkiektomi, Orchiectomy, Orchiektomie. Testisin vücuttan cerrahi operasyonla alınmasıdır. (Bkz; Orşi–ek-tom-i)