Filtrum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Philtrum. Yunancadaki φίλτρον (phíltron; aşk büyüsü)’den türemiştir. Üst dudak ile burun arasındaki oluktur.

Kaburga

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Moğolcada ḳabi (yan, yakın)’dan sırasıyla türeyen ḳabirga (yanaşmak, yaklaşmak), ḳabirga (yan, yamaç, döş)’dan dilimize geçmiştir. İnsan vücudunda 12 çift kaburga

Miyofibril

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: myofibril, Myofibrille. Kas dokuda bulunan ve kas dokunun en önemli özelliği olan kasıp gevşemeyi sağlayan protein iplikçiklerdir. (Bkz; Miy-o-fibr–il)

Nervus fasiyalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Nervus facialis, Nervus intermediofacialis, Nervus VII, 7. Hirnnerv, Gesichtsnerv, facial nerve. Yüze ait sinire denir. (Bkz; Nervus) (Bkz; fasiy–alis)

Glandula parotidea

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Glandula parotis, Parotis, parotid gland. Kulak altı tükürük bezi. (Bkz; Glandula) (Bkz; par–oti–dea ) 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal

Arterya tibiyalis posteriyor

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: arteria tibialis posterior,  posterior tibial artery, hintere Schienbeinarterie. Bacağın arkasından ayak tabanına kan taşıyan damar, kaval kemiği arkası atardamarıdır.

karpalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Antik Yunancadaki καρπός (karpós, “bilek”)’in -ālisekini almasıyla oluşan Latincedeki carpālis dilimize karpalis diye geçmiştir. Bileğe ait anlamına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr

Jones kırığı

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Jones fracture, Jones-Fraktur. Ayaktaki 5. parmağının (ayak serçe parmağı) tarağının kökü ile orta kısmı arasındaki kırığa denir. 1895 yılında askeri bir

Aşil tendonu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Achilles tendon , heel cord, calcaneal tendon, Tendo calcanei, Tendo musculi tricipitis surae, Tendo Achillis. Alt bacağın arkasındaki kasları topuk kemiğine bağlayan vücudun en kalın

Bursa muskuli poplitei

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Recessus subpopliteus, Recessus popliteus, popliteal bursa. Diz ardı kasının sıvı dolu kesesidir. (Bkz; Bursa) (Bkz; muskuli ) (Bkz; poplitei)