Arterya tibiyalis posteriyor

Sinonim: arteria tibialis posterior,  posterior tibial artery, hintere Schienbeinarterie. Bacağın arkasından ayak tabanına kan taşıyan damar, kaval kemiği arkası atardamarıdır.

karpalis

Antik Yunancadaki καρπός (karpós, “bilek”)’in -ālisekini almasıyla oluşan Latincedeki carpālis dilimize karpalis diye geçmiştir. Bileğe ait anlamına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr

Jones kırığı

Sinonim: Jones fracture, Jones-Fraktur. Ayaktaki 5. parmağının (ayak serçe parmağı) tarağının kökü ile orta kısmı arasındaki kırığa denir. 1895 yılında askeri bir

Aşil tendonu

Sinonim: Achilles tendon , heel cord, calcaneal tendon, Tendo calcanei, Tendo musculi tricipitis surae, Tendo Achillis. Alt bacağın arkasındaki kasları topuk kemiğine bağlayan vücudun en kalın

Bursa muskuli poplitei

Sinonim: Recessus subpopliteus, Recessus popliteus, popliteal bursa. Diz ardı kasının sıvı dolu kesesidir. (Bkz; Bursa) (Bkz; muskuli ) (Bkz; poplitei)

Bursa infrapatellaris

Sinonim: infrapatellar bursa, Recessus infrapatellaris. Diz kapağının aşağısında kalan sıvı dolu kesedir. (Bkz; Bursa)  (Bkz; infra–patell–aris)

Bursa suprapatellaris

Sinonim: Recessus suprapatellaris, suprapatellar bursa, bursae of the knee. Diz kapağının üstündeki sıvı dolu kesedir. (Bkz; Bursa) (Bkz; supra–patell–aris)

Süperior peroneal retinakulum

Sinonim:  retinaculum musculorum peroneorum superius, superior peroneal retinaculum, peroneal retinacula,  Ayaktaki, malleolus lateralisin alanındaki üstteki geniş banttır. (Bkz: superior) (bkz: peroneorum)

Artikülasyo tibiofibularis

Sİnonim: Articulatio tibiofibularis, Tibiofibulargelenk, tibiofibular joint. Kaval kemiği ve baldır kemiği arasındaki eklemdir.

Ligamentum longitudinale posteriyus

Sinonim: ligamentum longitudinale posterius, hinteres Längsband, posterior longitudinal ligament. Omurganın arkasındaki uzunluğuna bağ anlamına gelir. (bkz: ligamentum) (bkz: longitudinale ) (bkz: posteriyus)