Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada; κατά ‎(katá, aşağı) and ῥέω ‎(rhéō, akıyorum) kelimelerinin birleşmesinden oluşan καταρρέω ‎(katarrhéō, aşağı akıyorum)’dan türemiş →κατάρροος ‎(katárrhoos)

İngilizcede;

  • boğaz ve burun bölgesindeki mukozanın iltihaplanmasıdır.

Ayrıca bakınız: katarrhoe

Latincede catarrhalis ; catarrh, catarrhal ile ilgili, bağıntılı.

Facebook Yorumları