Tahmini okuma süresi: 5 dakika

Candida albicans hem hücresel morfolojisi hem de fakültatif patojenik yapısı açısından benzersiz bir mikroorganizmadır. Bu organizma, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler için önemli bir tehdit oluşturur ve hem insanlarda hem de hayvanlarda çeşitli kandidiyaz formlarından sorumludur. Bu makale Candida albicans’ın özelliklerini, üremesini ve farklı konakçı organizmalar üzerindeki etkisini derinlemesine inceleyerek ayrıntılı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır.

Hücresel Özellikler

Candida albicans çok yönlü bir hücresel yapıya sahiptir. Öncelikle gram pozitif ve kapsüllü olması onu diğer mantar ve bakteri türlerinden ayırıyor. İlginç bir şekilde, virülansını ve uyarlanabilirliğini artıran bir özellik olan kısmen gram pozitif sahte hif de sergileyebilir. Bu mantarın hücresel morfolojisi ovalden yuvarlak şekillere kadar değişmektedir ve bu da onun çok yönlü doğasına tanıklık etmektedir.

Fakültatif Patojenite

“İsteğe bağlı patojenik” terimi, Candida albicans’ın genellikle zararsız olmasına rağmen belirli koşullar altında hastalığa neden olabileceğini belirtir. Örneğin, HIV’li veya sitostatik veya radyasyon tedavisi gören kişiler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin bu mantara yakalanma şansı daha yüksektir. Kortizon içeren inhalasyon preparatlarıyla uzun süreli tedavi de duyarlılığı artırır.

Konak tipleri


Organizma yalnızca insanları ilgilendiren bir konu değildir; aynı zamanda kobay, fare, sıçan ve hatta kümes hayvanları gibi çeşitli hayvanları da etkiler. Çeşitli vücut sistemlerini etkileyen mantar enfeksiyonu ile karakterize bir durum olan kandidiyazın önde gelen nedenidir.

Üreme Davranışı

Üreme söz konusu olduğunda Candida albicans benzersiz bir model sergiliyor. Kültürde, blastosporların ve filiz hücrelerinin oluşumunu içeren, filizlenme olarak bilinen bir süreçle çoğalır. Bu, mantarın hızlı ve verimli bir şekilde çoğalmasına olanak tanır ve konakçı organizmada kontrolü daha zor hale getirir.


Kaynak: https://www.bode-naturheilpraxis.de/media/images/fotolia_171421331_xs.jpg

Klinik Önemi

Dünya çapındaki sağlık sistemleri, artan sayıda bağışıklık sistemi baskılanmış hastayla ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerin sıklıkla kullanılmasıyla uğraşırken, Candida albicans’ın anlaşılması kritik önem kazanmaktadır. Bu fırsatçı patojen, HIV pozitif bireyler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için yüksek bir risk oluşturmaktadır. Bu makale Candida albicans enfeksiyonlarının klinik etkilerini incelemekte ve etkili tedavi ve yönetim için önleme ve erken tanının önemini vurgulamaktadır.

Büyüyen Tehdit

Bağışıklık sistemi baskılanmış durumların prevalansı çeşitli faktörlere bağlı olarak artmaktadır. Bunlar arasında organ nakilleri, otoimmün hastalıklar ve kanser tedavileri gibi durumlar için immünosüpresif tedavilerin artan kullanımı yer almaktadır. Üstelik HIV ile yaşayan insan sayısı da önemli olmaya devam ediyor. Tüm bu faktörler, ciddi enfeksiyonlara neden olmak için bu zayıflamış bağışıklık durumlarından yararlanabilen Candida albicans gibi fırsatçı patojenlerin derinlemesine anlaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Candida Albicans’ın Klinik Etkileri

Candida albicans’ın bağışıklık sistemi baskılanmış bireyleri enfekte etme eğilimi vardır ve bu da onu klinik bir endişe haline getirmektedir. Mantar, ağızdaki pamukçuk gibi yüzeysel enfeksiyonlardan daha şiddetli, hayatı tehdit eden sistemik kandidiyazise kadar çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. İkincisi, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar veya sitostatik ajanlar içeren tedaviler gören kişiler için özellikle endişe vericidir; çünkü bu tedaviler, mantarın kontrolsüz büyümesini istemeden de olsa kolaylaştırabilir.

Yüzeysel Enfeksiyonlar

 • Oral Pamukçuk: Dilde ve yanakların iç kısmında beyaz lekelerle karakterizedir.
 • Genital Enfeksiyonu: Genital bölgede kaşıntı ve akıntıya neden olur.
 • Kutanöz Kandidiyaz: Genellikle koltuk altları gibi sıcak ve nemli bölgelerde ciltte kızarıklığa neden olur.
 • Intertrigo: Deri kıvrımlarında kızarıklık ve iltihaplanma.

İnvaziv Enfeksiyonlar

 • Kandidemi: Organ fonksiyon bozukluğuna yol açabilen kan dolaşımı enfeksiyonu.
 • Özofajit: Genellikle yutma güçlüğü ile ortaya çıkan yemek borusu enfeksiyonu.
 • Endoftalmi: Gözdeki Candida enfeksiyonu, potansiyel olarak körlüğe yol açabilir.

Enfeksiyon Mekanizmaları

 • Bağlılık: Candida albicans, enfeksiyonun ilk adımı olan konakçı dokulara yapışma yeteneğine sahiptir.
 • Morfogenez:Organizma, doku istilasına yardımcı olarak maya ve hif formları arasında geçiş yapabilir.
 • Biyofilm Oluşumu: Candida albicans, kendisini konağın bağışıklık tepkisinden ve antifungal ajanlardan koruyan biyofilmler oluşturur.
 • Bağışıklıktan Kaçınma:Fenotipik değişim gibi çeşitli mekanizmalar Candida’nın konakçı bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olur.

Kuluçka süresi:

Kuluçka süresi enfeksiyonun türüne ve bireyin bağışıklık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak yüzeysel enfeksiyonlar maruziyetten sonraki birkaç gün ila bir hafta içinde ortaya çıkabilir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde invaziv enfeksiyonlar, bazen 24 ila 48 saat içinde hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir.

HIV’de Daha Yüksek Riskler

HIV’li hastaların Candida albicans enfeksiyonlarına yakalanma riski özellikle yüksektir. HIV pozitif bireylerde zayıflamış bağışıklık sistemi, mantarın çoğalması için uygun bir ortam yaratır. Bu nedenle önleme yöntemleri, erken tanı ve zamanında tedavi bu hastalara yönelik sağlık yönetiminin kritik bileşenleridir.

Önleme ve Erken Teşhisin Önemi

Riskleri anlamak ve bunların nasıl azaltılacağını bilmek hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Uygun hijyen uygulamaları ve düzenli tarama gibi önleyici tedbirler hayati bir rol oynayabilir. Ayrıca kültür testleri ve diğer tanı yöntemleriyle erken teşhis, daha etkili tedavi planlamasına olanak sağlayarak komplikasyon riskini en aza indirebilir.

Artan Duyarlılık: Riskleri ve Faktörleri

Candida albicans insan vücudunda yaygın olarak bulunan ve herhangi bir zarara yol açmayan bir mikroorganizma olsa da bazı koşullar ve tedaviler, insanları bu mantarın neden olduğu enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu makale sitostatikler, radyasyon tedavisi, uzun süreli kortizon tedavisi ve HIV hastalığıyla ilişkili artan risklere odaklanmaktadır.

Sitostatik veya Radyasyon Tedavisi

Sitostatik ilaçlar ve radyasyon tedavisi kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan tedavilerdir. Etkili olmakla birlikte, bir yan etki olarak bağışıklık sistemini de zayıflatarak vücudu Candida albicans’ın neden olduğu fırsatçı enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirirler. Sitostatik ilaçlar hücre büyümesini engeller, böylece sadece kanser hücrelerini değil aynı zamanda bağışıklık sistemini oluşturan hücreleri de etkiler. Radyasyon tedavisinin de benzer bir etkisi vardır ve vücudun potansiyel patojenlerle savaşma yeteneğini azaltır.

Uzun Süreli Kortizon Tedavisi

İnhale kortikosteroidler sıklıkla astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik solunum rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır. Ancak kortizon içeren inhalasyon preparatlarıyla uzun süreli tedavinin, solunum yolundaki lokal bağışıklık tepkilerini zayıflattığı gösterilmiştir. Bu, Candida albicans’ın gelişmesini kolaylaştırarak ağızda pamukçuk ve hatta daha ciddi solunum yolu enfeksiyonları gibi durumlara yol açar.

HIV Hastalığı

HIV ile yaşayan kişiler, Candida albicans’ın neden olduğu mantar enfeksiyonlarına yakalanma konusunda özellikle daha yüksek risk altındadır. HIV virüsü bağışıklık sistemini ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve fırsatçı patojenlere karşı savunma yeteneğini azaltıyor. Sonuç olarak, HIV’li kişiler yalnızca başlangıçtaki Candida albicans enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda tekrarlayan ataklar yaşama olasılıkları da daha yüksek.

Candida albicans enfeksiyonu olasılığını artıran risk faktörlerini anlamak, özellikle mevcut koşullar veya tedaviler nedeniyle zaten risk altında olanlar için çok önemlidir. Doğru yönetim ve önleyici tedbirler bu riskleri azaltabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, sitostatik, radyasyon tedavisi gören, uzun süreli kortizon tedavisi gören veya HIV hastalığıyla yaşayan hastalarda Candida albicans enfeksiyonlarının belirtilerinin izlenmesi konusunda dikkatli olmalıdır.

Tarih

Antik Yunanlılar. Candida albicans’ın neden olduğu, ağızda pamukçuk gibi görünen bir durumun ilk kaydedilen tanımı, antik Yunan hekimi Hipokrat (MÖ 460-370) tarafından yapılmıştır. Dil ve diş etleri üzerinde, ağızda kötü bir tat ile ilişkilendirilen beyaz bir kaplama tanımladı.

1839 ‘da Bir Alman cerrah olan Bernhard von Langenbeck, orofaringeal ve özofagus kandidozunun etken maddesi olarak bir mantarı tanımlayan ilk kişiydi. Şiddetli pamukçuk vakası olan bir hastanın dilinde ve damağında beyaz, lor benzeri bir madde olduğunu anlattı.

1840’da Vulvovajinal kandidiyaz ilk kez 1849’da Wilkinson tarafından tanımlandı. Kadınlarda kaşıntı, yanma ve beyaz akıntı ile karakterize edilen bir durumu anlattı.

1841’de Hollandalı botanikçi Christine Marie Berkhout, Utrecht Üniversitesi’ndeki doktora tezinde Candida cinsini ve C. albicans türünü tanımladı. Cins adını Latince “beyaz” anlamına gelen “candida” kelimesinden ve türün adı “beyazlatma” anlamına gelen albicans’tan almıştır.

1950’ler. Nistatin ve amfoterisin B gibi antifungal ilaçların geliştirilmesi kandidiyaz tedavisinde önemli bir iyileşmeye yol açtı.
1970’ler. C. albicans’ın ilk genom dizilimi 1970’lerde yapıldı. Bu araştırma, mantarın yüksek derecede genetik çeşitliliğe sahip karmaşık bir genoma sahip olduğunu ortaya çıkardı.
1980’ler. Daha etkili bir antifungal ilaç olan flukonazolün geliştirilmesi kandidiyaz görülme sıklığının daha da azalmasına yol açtı.
1990’lar. Araştırmacılar C. albicans’ın moleküler biyolojisini incelemeye başladı. Bu araştırma, mantarın enfeksiyona neden olmasını sağlayan bir dizi virülans faktörüne sahip olduğunu ortaya çıkardı.
2000’ler. Vorikonazol ve posakonazol gibi daha yeni antifungal ilaçların geliştirilmesi, en şiddetli kandidiyaz vakalarının bile tedavi edilmesini mümkün kılmıştır.
2010’lar. Araştırmacılar, C. albicans’ın biyolojisini daha iyi anlamak ve kandidiyaz için yeni tedaviler geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ediyor.

Yaşlanan nüfus, kronik hastalıkları olan insan sayısının artması ve antibiyotiklerin aşırı kullanımı gibi bir dizi faktör nedeniyle kandidiyaz görülme sıklığının önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak yeni antifungal ilaçların geliştirilmesi ve C. albicans’ın biyolojisinin daha iyi anlaşılması, bu enfeksiyonun yayılmasının kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak:

 1. “Candida albicans: Cellular and Molecular Biology” by Prasad R, 2017.
 2. “Morphogenesis and Pathogenicity in Fungi” by Rappleye C.A, Eissenberg L.G., Goldman W.E., 2007.
 3. “The Immunology of Host-Fungal Interactions” by Romani L, 2011.
 4. “Opportunistic Infections in Cancer and Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients” by E. Anaissie, et al. in Clinical Mycology, 2009.
 5. “Inhaled Corticosteroids and Fungal Infections” by K. Matsuse, et al. in Respiratory Medicine, 2006.
 6. “The Immunology of HIV Infection” by J. A. Levy, in Journal of the American Medical Association, 2001.
 7. “Clinical Manifestations of Candida Infections in HIV-Positive Patients,” by J. A. Vazquez, in Journal of Fungi, 2019.
 8. “Candida and Candidiasis,” by R. A. Calderone and C. J. Clancy, ASM Press, 2012.
 9. “Candida albicans pathogenicity mechanisms,” by L. Mayer, D. Wilson, and B. Hube, in Virulence, 2013.
 10. “Candida albicans Biofilms and Human Disease,” by A. D. Dongari-Bagtzoglou, in Annual Review of Microbiology, 2015.
Facebook Yorumları