Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Biyokimyada, thyrocalcitonin‘in kısaltılmışı olarak kullanılır.
 • Tiroid bezinde üretilir.
 • Kalsitosine paratiroid bezlerinden üretilen parathormonlar karşı çalışır. Bu karşıt çalışmanın sonucu olarak vücuttaki kalsiyum ve fostfat hemostazının düzenlenmesi mümkün olur.
Kaynak: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-81336cc24309061100954094bfcd69e4

İşlevi

Tiroid mRNA’sı kalsitonin hormonunun öncüsünü kodlarken, nöral dokulardaki mRNA kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP) olarak adlandırılan yeni bir nöropeptid üretir.

 • Kalsitosin
  • Santral nervöz analjetik işler. Endorfinlerin salınımını sağlar.
  • Osteoklastları engeller.
   • Kandaki kalsiyum seviyesini azaltır.
  • Böbreklerdeki kalsiyum geri emilimini engeller. İdrarda kalsiyum gözlemlenirse, kalsiürez.
  • Proksimal tubulus ve henle kulbundaki fosfat geri elınımı engellenir. cAMP signal yolunun engellenmesinden dolayı fosfatüri gözlemlenir. Parathormonda sinergetiktir.
  • İntestinal kalsiyum emilimi azalır.
 • Kan serumunda kalsiyum artıyorsa, bu daha fazla Kalsitonin üretimini teşvik eder. Ve ya kan serumunda kalsiyum azalıyorsa, Kalsitonin üretimi yavaşlar.
 • Medüller K Hücresi kanserinde normalden daha fazla Kalsitonin üretilir. Bu yüzden Kalsitonin tümör işaretçisi olarak kullanılır.
 • Normal değeri; 10 ng/l (2,8 pmol/l) altında olmalıdır.

Kalsitonin geninden kopyalanan RNA’nın alternatif olarak işlenmesi, nöral dokuda tiroidal ‘C’ hücrelerindekinden farklı bir mesajcı RNA üretimiyle sonuçlanıyor gibi görünmektedir. CGRP üreten hücrelerin ve yolların beyindeki ve diğer dokulardaki dağılımı, peptidin nosisepsiyonda, yutma davranışında ve otonomik ve endokrin sistemlerin modülasyonunda işlevleri olduğunu göstermektedir. Burada açıklanan yaklaşım, rekombinant DNA teknolojisinin, önceden yapısal veya biyolojik bilgi olmadan karmaşık nörobiyolojik sistemlerin analizine uygulanmasına izin vermektedir.

Facebook Yorumları