Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

pseudokolinesteraz veya plazma (kolin) esteraz olarak da bilinen bütirilkolinesteraz (HGNC sembolü BCHE; EC 3.1.1.8), birçok farklı kolin bazlı esteri hidrolize eden spesifik olmayan bir kolinesteraz enzimidir. İnsanlarda karaciğerde yapılır, esas olarak kan plazmasında bulunur ve BCHE geni tarafından kodlanır.

RBC veya eritrosit kolinesteraz olarak da bilinen nöronal asetilkolinesteraza çok benzer. “Serum kolinesteraz” terimi genellikle bu enzimlerin her ikisinin de kandaki seviyelerini yansıtan klinik bir teste atıfta bulunmak için kullanılır. Plazmadaki bütirilkolinesteraz aktivitesinin tahlili, hem hiperkolinesterazemi hem de hipokolinesterazemi patolojik süreçleri gösterdiği için bir karaciğer fonksiyon testi olarak kullanılabilir. BCHE’nin yarılanma ömrü yaklaşık 10 ila 14 gündür.

Butirilkolin vücutta doğal olarak oluşmayan sentetik bir bileşiktir. Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz arasında ayrım yapmak için bir araç olarak kullanılır.

Facebook Yorumları