Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Latincede; Asthma bronchiale

İngilizcede; Bronchial asthma‘dan dilimize geçmiştir.

Bronşiyal astım, bronş hiperreaktivitesi ve değişken hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize, solunum yollarının kronik, inflamatuar bir hastalığıdır.

Epidemiyoloji

Bronşiyal astım genellikle çocuklukta başlar ve yaşamın bu evresinde en sık görülen kronik hastalıktır. Almanya’da bronşiyal astım prevalansı konusunda farklı açıklamalar var. Bazı yazarlar %2-4, bazı kaynaklarda %6-10 hatta %6-10 verirler. Almanya’da astıma bağlı ölümlerin sayısı yılda 5.000 civarındadır.

Teşhis

‘Bronşiyal astım’ teşhisi genellikle tipik semptomlardan türetilebilir. Teşhis önlemleri, diğer şeylerin yanı sıra şunları içerir:

Fizik muayene

 • Muayene: fıçı göğüs, dığı, Harrison oluğu, siyanoz
 • Oskültasyon: hırıltı, uğultu, ıslık, uzun süreli ekspirasyon. Tıkanma şiddetli ise, solunum sesi çok sessizdir.
 • Perküsyon: aşırı şişirme, hipersonik vuruntu sesi

Şiddetli nefes darlığı varsa (özellikle çocuklukta), özellikle jugulum bölgesinde, interkostal boşluklarda ve epigastrik bölgelerde torasik çekilmeler görülebilir.

Solunum fonksiyon teşhisi

Akciğer fonksiyon teşhisi tipik olarak şunları içerir:

 • Spirometri: Akış-hacim eğrisinin tamamının görüntülenmesi, işlevsel tanılamanın temelidir. Prosedür hastanın işbirliğine bağlıdır. En az üç belirlemeden en yüksek değer kullanılır. Gerekirse daha az emek bağımlı yöntemler de kullanılmalıdır (örn. vücut pletismografisi).
 • Nabız oksimetresi
 • Vücut pletismografisi
  • Kanıtlanmış hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda, tanıyı doğrulamak için önce kısa etkili beta-2 sempatomimetikler (SABA) ile bir tersinirlik testi yapılmalıdır.
  • SABA’ya yanıtsızlık durumunda, FEV1’in inhale glukokortikoidlere (ICS) yanıtı, en az dört hafta boyunca günde iki kez yüksek doz ICS solunarak hastalığın stabil bir aşamasında test edilmelidir.

Alerji teşhisi

Alerjiler, çocuklarda ve ergenlerde astımın en yaygın nedenidir ve yetişkinlerde de yaygındır. Bu nedenle anamnezi pozitif olan tüm astım hastalarında her yaş grubunda allergolojik basamak tanısı yapılmalıdır. Alerjik evre teşhisi astımdan oluşur:

 • Mesleki geçmiş dahil olmak üzere alerji geçmişi (gerekirse anket).
 • Alerjene özgü, immünoglobulin E (IgE) aracılı sensitizasyonun tespiti
  • Deri prick testi veya
  • Spesifik IgE’nin belirlenmesi
  • Gerekirse alerjene özgü organ provokasyon testleri (burun, bronşiyal, iş yeri ile ilgili).

Röntgen teşhisi

Göğüs röntgeni

Astım tanısının bir parçası olarak, genellikle akciğerleri de içeren göğüs (toraks) röntgeni çekilir. Bu, belirli enfeksiyonlar, malformasyonlar veya neoplazmalar gibi diğer solunum problemlerinin nedenlerini belirlemek için kullanılabilir. Akciğerlerin aşırı şişmesi astımın bir göstergesi olabilir.

Laboratuvar

 • Diferansiyel kan sayımı
 • Immünoglobulinler
 • C-reaktif protein
 • BSG
 • Akciğer fonksiyonunun sürekli kontrolü, bir tepe akış ölçer yardımıyla PEF değeri kullanılarak hastanın kendisi tarafından da yapılabilir.

Ayırıcı Tanı

 • KOAH
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Sarkoid
 • Yabancı cisim tıkanıklığı (özellikle çocuklarda)
 • Semptom dispnesi olan diğer hastalıklar
Facebook Yorumları