Tahmini okuma süresi: 3 dakika
 • "Os ilium" ile ilgili görsel sonucuEski Türkçede bögür “böbrek”. Moğolca *böge- “top, yumru”–> bögere “böbrek, testis” sözcüğü ile eş kökenlidir. 
 • Latincesi Os ilium‘dur. Kalça kemiğinin ön ve üst kısmıdır. (Bkz: os) (Bkz: ilium)
 • Os coxae‘nin kraniyal kısmını oluşturur ve kalça kemiğinin en geniş alanını kaplar. Bakış açısına bağlı olarak, os ilium üzerinde, öncelikle pelvik ve uyluk kasları için kaynak alanı sağlayan çeşitli anatomik yapılar tanımlanabilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kemikli kısımlar

Lateral
Crista iliacailiak kret,
Linea glutea
Spina iliaca anterior superiorÜst ön iliak çıkıntı
Spina iliaca anterior inferiorAlt ön iliak çıkıntı
Spina iliaca posterior superiorÜst posterior iliak çıkıntı
Spina iliaca posterior inferiorAlt arka iliak çıkıntı
Incisura ischiadica major
Ala ossis ilii, Facies gluteaİlyak flep (gluteal taraf)
Acetabulumasetabulumun kranial kısmı

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Medial
Crista iliacailiak kret,
Spina iliaca anterior superiorÜst ön iliak çıkıntı
Spina iliaca anterior inferiorAlt ön iliak çıkıntı
Spina iliaca posterior superiorÜst posterior iliak çıkıntı
Spina iliaca posterior inferiorAlt arka iliak çıkıntı
Tuberositas iliaca
Facies auricularisSakroiliak eklem için eklem yüzeyi
Ala ossis ilii, Fossa iliacailiak fossa
Linea arcuata
Corpus ossis iliiiliak vücut

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Eklem

Klinik olarak sakroiliak eklem olarak bilinen Articulatio sacroiliaca (sakrum-iliak eklem), güçlü bir bağ aparatı tarafından desteklenir, ancak hareketi kısıtlanır. Aşağıdaki gruplar özellikle dikkat çekicidir:

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Ligamentum sacroiliacum anterius
 • Ligamentum sacroiliacum interosseum
 • Ligamentum sacroiliacum posterius

İşlevsel olarak eklem, baş ve omurga üzerindeki yükü hafifletmeye hizmet eder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kaslar

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Yukarıda bahsedilen kemikli yapıların bir kısmı, bacak ve pelvik kasların çıkış yeri olarak hizmet eder.
 • Gluteal kaslar musculus gluteus maximus, medius ve minimus özellikle belirtilmelidir.
 • İlyak kanadının dışından kaynaklanırlar ve ayrıca arka iliak dikenlerini de kaplarlar.
 • Rektus femoris kası ve sartorius kası anterior iliak dikenlerden çıkar. İliak kası bir kalça kası olarak iliak kanadın içinden uyluk kemiğine (femur) doğru çeker.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Klinik ilgili noktalar

Bazı kemik yapıları dışarıdan hissedilebilir ve doktora teşhis bağlamında önemli referans noktaları olarak hizmet eder:

 • Crista iliaca (iliak tepe): kemik iliğini çıkarmak için kullanılır
 • Spina iliaca anterior superior (anterior superior iliyak çıkıntı): karın duvarında oryantasyon için hizmet eder.
 • Spina iliaca posterior superior (posterior superior iliak çıkıntı):bel elmasın yan köşesini oluşturur.
Facebook Yorumları