Böbrek

latincede; ren ve yunancada; nephros anlamına gelir. ingilizcede; kidneydir.
vücudumuzda bir çift fasulye biçimindeki organdır.bu organın ana görevi üre yapımıdır.(filtrasyon,re-absorbe etmek ve yoğunluğu).salgılama ve re-absorbe sayesinde , böbrek önemli sistematik düzenlemelere katılır;
-su ve iyon dengesir
-baz ve asit dengesi.

bunun dışında böbrek endokrin bir ograndır.renin erythropoetin salgısı ve sentez sayesinde, sistematik kan basıncı düzenlemesi ve erythropoese katılır.

  1. Fizyoloji
  • Primer idrarın filtrasyonu;

ilk önce primer üre filtre edilir.bu olay böbrek kabuğunda (cortex renalis) , böbrek cisimciklerinde meydana gelmektedir. insandaki primer üre, ortalama sıvı tedariğinde günde yaklaşık 180 litredir.
glomerulum da, bowman kapsülündeki kan damarı kümesi, 50 mmhg kan basıncı sayesinde kan plazmasını, bowman kapsülünün iç tabakası sayesinde sıkıştıştırılır, orada büyük kan molekülleri (kan hücreleri,makromoleküller) kan damarında kalır(filtrasyon).karşı basınç, kapsülden gelen basınç, yaklaşık 17 mmhg dirç(kapsül basıncı.)kandaki kan molekülleri aynı şekilde kan basıncına karşı bir karşı basıncı oluştururlar, burda su kan damarında tutulur.bu basınç, onkotik basınç veya kolloidosmotik basınç diye adlandırılır ve 25 mmhg kadardır.

kapsül basıncı ve kolloidosmotik basınç ı kan basıncına karşı çalışır. bundan dolayı bowman kapsülündeki etkili kan basıncı yaklaşık 8 mmhg dir. sabit olmayan kan basıncı,bu kritik bölgede düşer,, böbreğin karşı alanına gelir.renin in juxtaglomerular apparatus dan salgılanması renin angiotensin aldosteron sistemi (raas) aktive eder, burda efektiv kan basıncı tekrar artar.

  •  primer idrarda modifikasyon;

ikinci adım, primer ürenin modifikasyonundan oluşur. bu olay tubulus proximalis de meydana gelir.iki mekanizma kapsar. ilki, iyon, glukoz ve protein atıklarını, tubulusdan kana geri emilim gerçekleşir, ayrıca sunun pasif geri emilimi, asıl olarak solvent-drag-mekanizma sayesinde gerçekleşir. diğeri ise, üre, ürik asit ,kreatin, aminoasitin ve iyonun kandan tubulus sisteme salgısıdır. eğer belirli bir madde( diabetes mellitus da glukoz) böbrek seviyesini aşmışsa ,kan tekrar geri emilim gerçekleştiremez, aksine idrarla dışarı atılır.
bu mekanizma sayesinde primer idrarın hacminde yaklaşık 18-20 litre azalım olur.
kısımları
proximaler tubulus
henle kulbu
distalis tubulus

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.