Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
Kaynak: http://5.imimg.com/data5/EC/EG/GLADMIN-2/bisoprolol-fumarate-500×500.jpg

Ticari adlar; Zebeta®, Concor®.

 • β1 adrenerjik reseptör engelleyicisidir.
 • Kimyasal olarak fenol eterdir.

İndikasyon: 

 1. Anjina pektoris,
 2. Kronik kalp yetmezliği,
 3. Taşikardi.

Kontraindikasyon:

 1. Dekompanse miyokard yetmezliği,
 2. Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü,
 3. Şok,
 4. Atrioventriküler ileti bozuklukları (II. ve III. derece AV blok),
 5. Hasta sinüs sendromu,
 6. sinoatrial düğüm ve atrium arasında ileti bozukluğu (sinoatrial blok),
 7. Tedaviye başlama öncesi çok yavaş nabız (bradikardi),
 8. Çok düşük kan basıncı (hipotansiyon),
 9. Bronşial astım.

Etkileşim;

 1. Diğer antihipertansifler,
 2. Rezerpin,
 3. Metildopa,
 4. Klonidin ,
 5. Guanfasinin,
 6. Klonidin,
 7. Nifedipin,
 8. Verapamil veya diltiazem tipi kalsiyum antagonistleri,
 9. Rifampisini,
 10. İnsülin veya oral antidiyabetikler,
 11. Genel anestezikler.

Yan etkiler;

 1. Yorgunluk,
 2. Baş dönmesi,
 3. Hafif baş ağrısı,
 4. Terleme,
 5. Uyku bozuklukları,
 6. Canlı rüyalar ve depresif ruh hali,
 7. Diyare,
 8. Konstipasyon,
 9. Bulantı,
 10. Karın ağrısı,
 11. Cilt reaksiyonları,
 12. Hipotansiyon,
 13. Bradikardi,
 14. AV iletide bozulma,
 15. Güçsüzlük miyalji,
 16. Kramp,
 17. Göz yaşında azalması,
 18. Claudication intermittent ve Raynaud fenomeninden yakınan hastaların şikayetleri şiddetlenebilir.

  Kaynak: https://images.yaoota.com/F0rd94nOw7JQcW4iCNfixNFmAME=/trim/yaootaweb-production/media/crawledproductimages/be7d4d3c2727d9312a0738c227766fa0fc617cc0.jpg

 

Facebook Yorumları