Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Biliyer pankreatit terimi, Yunanca “safra” anlamına gelen bilia, “et parçası” anlamına gelen pankreas ve “iltihaplanma” anlamına gelen itis kelimelerinden gelir. Safra kanalının tıkanması sonucu pankreasın iltihaplanması anlamına gelen tıbbi bir terimdir.

Biliyer pankreatit, pankreas kanalını tıkayan safra taşlarının neden olduğu spesifik bir akut pankreatit türüdür. Bu, pankreas enzimlerinin birikmesine ve pankreasın kendisini sindirmeye başlamasına neden olarak iltihaplanma ve hasara yol açar.

Epidemiyoloji:

Biliyer pankreatit, akut pankreatitin en yaygın nedenidir ve vakaların %30-60’ını oluşturur. Yaşlı yetişkinleri etkileme eğilimindedir ve bu popülasyonda safra taşı prevalansının daha yüksek olması nedeniyle kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

Klinik işaretler:

Biliyer pankreatit genellikle ani başlangıçlı, sıklıkla sırta yayılan şiddetli üst karın ağrısı ile kendini gösterir. Safra taşı safra kanalını da tıkarsa diğer belirtiler arasında ateş, mide bulantısı, kusma ve sarılık (derinin ve gözlerin sararması) sayılabilir.

Teşhis Kriterleri:

Teşhis, pankreatitin tipik klinik belirtilerinin ve laboratuvar kanıtlarının (yani, kanda pankreatik enzimlerin yükselmesi) varlığına dayanır. Ultrason veya CT taraması gibi görüntüleme çalışmaları da safra taşlarının varlığını ve pankreas iltihabını doğrulayabilir.

Tedavi:

Biliyer pankreatit için başlangıç tedavisi, diğer akut pankreatit formlarıyla aynıdır: açlık, ağrı kesici ve intravenöz sıvılar. Hasta stabilize olduğunda, tıkanmaya neden olan safra taşı tipik olarak ya endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ya da ameliyat yoluyla çıkarılır.

Prognoz:

Biliyer pankreatit için prognoz, inflamasyonun ciddiyetine ve ilişkili komplikasyonlara bağlıdır. Çoğu hasta safra taşı çıkarıldıktan sonra tamamen iyileşir, ancak ciddi vakalar nekrotizan pankreatit veya organ yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Tarih

Biliyer pankreatite benzer bir durumun bilinen ilk tanımı 1809’da İngiliz cerrah John Hunter tarafından yapılmıştır. Hunter karın ağrısı, kusma ve sarılığı olan bir hastayı tarif etti. Hastanın safra kanalını tıkayan bir safra taşı olduğunu ve bunun pankreas iltihabına neden olduğunu buldu.

“Biliyer pankreatit” terimi tıp literatürüne ilk kez 1882 yılında Alman doktor Edwin Klebs tarafından girmiştir. Klebs, safra kanalını tıkayan bir safra taşının neden olduğu akut pankreatiti olan bir hastayı tanımladı.

Kaynak:

  1. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS; American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-15; 1416.
  2. Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2016 Nov 17;375(20):1972-1981.
  3. Wargo JA, Ahmed F. Gallstone disease: Diagnosis and management of cholelithiasis, cholecystitis and choledocholithiasis. American Family Physician. 2014;90(8):565-572.
Facebook Yorumları